Tack till alla ni som deltog på Säkerhetsdagen 2015!

Säkerhetsdagen i Stockholm – över 200 besökare inom kris- och säkerhetssektorn var på plats för att ta del av det allra senaste inom krishantering!

Vi ses igen nästa år!

Är du intresserad av Säkerhetsdagen i Stockholm 2016? Vi håller dig uppdaterad!

  • Du förbinder dig inte till någonting i detta läge och din e-postadress kommer inte att föras vidare till någon extern part.

Sagt om Säkerhetsdagen

Tack till alla inspirerande talare!

Dagens program (uppdateras löpande)

8:30

Varmt välkommen!

09:00

Hur hanterar man en kris
Hur hanterar man en krissituation när det värsta tänkbara händer. Lyssna till en utav Sveriges främsta krishanterare, Lottie blev ett namn för svenska folket efter tsunamikatastrofen 2004.

Lottie Knuttson, expert kriskommunikation och krishantering

10:00

Jörgen Lindqvist, chefredaktör på Computer Sweden presenterar sig och är dagens moderator.

10:10

Kan juridiken förebygga en kris?
Hur kan man hantera effekterna av en kris, kan de minskas eller i vissa fall helt undvikas om man i förväg har koll på det juridiska. Hur förebygger man krishanteringen genom avtal och vad bör man tänka på för att säkra sin säkerhet.

Agnes Andersson Hammarstrand, it-advokat, Setterwalls advokatbyrå

10:30

Korta presentationer av dagens partnerseminarier

10:40

Välförtjänt kaffepaus!

11:15 Partnerpresentationer

Dataintrång - kris eller vardag?
Varje dag infekteras företag runt hela Norden. För vissa blir detta en kris, för andra är det en vardag. CoreSecs presentation går igenom vad skillnaden mellan dessa företag är, samt hur ni kan undvika en kris när ni får ett data intrång.

Stefan Lager, CTO Services, Coresec

Säkerhet som tjänst för att undvika kriser
Varför ska man köpa globala säkerhetstjänster för att undvika kriser? Presentationen kommer belysa hur man med dagens utmaningar som svagt gehör kring säkerhetsfrågor från affärsverksamheten, krympande budgetar och utmaningar att hitta kompetens kan ta sig an dagens och framtidens säkerhetsutmaningar.

Robin Crohns, Security Specialist, Symantec

 

11:45 Partnerpresentationer

Varför traditionella approacher till it-säkerhet inte håller, och vilka riskkonsekvenser det innebär.
IBM pratar om trender och kriminellas agerande imorgon och vad vi behöver skydda oss mot framöver. Hur låg beredskap ger hög risk, och tvärt om!

Ola Wittenby, Security Country Manager, IBM

Hur hanterar du säkerhetsincidenter du inte vet om.
Vad är en allvarlig säkerhetsincident och hur skapar du detektionsförmåga för det du inte kan se i dagsläget?  För att kunna vidta rätt åtgärder måste man tidigt upptäcka och bedöma allvarlighetsgraden i en incident.  Ju längre inkräktarna tillåts verka desto mer ökar kostnaderna och risken för att konfidentiell information lämnar företaget. Med en hotbild som ständigt ändras och ökar är det en stor utmaning för säkerhetschefer framöver att snabbt nog upptäcka och hantera varje incident korrekt så att konsekvenserna minimeras. NTT Com Security vet hur hanteringen av säkerhetsincidenter kan förenklas och förbättras.

Anna Barkvall, affärsutvecklare och säkerhetsexpert, NTT Com Security (fd Secode)

12:15 Partnerpresentationer

Hur bygger man beredskap för it incidenter – ring en vän!
Många har investerat i ett flertal tekniska stödsystem som skall hjälpa oss hantera hot och risker. Men när incidenten är där handlar det trots allt om att få rätt personer med rätt kompetens på plats. Vi kommer att gå igenom hur nätverk kan byggas upp mellan kollegor i branschen, partners, leverantörer mfl så vi har någon att utbyta erfarenhet med innan och när incidenten är ett faktum. Vi pratar även om hur man kan säkerställa att man har rätt kontaktytor för att klara av en krissituation.

Hugo Sigurdson, Säkerhetsarkitekt, Cygate


Din sista försvarslinje bör vara din starkaste!

Hur kan vi bygga upp en stark försvarslinje för att skydda det som alla angripare är ute efter: konton med höga behörigheter. Det digitala slagfältet har skiftat från internet till att utkämpas innanför nätverksperimetern.  Angripare - är efter konton med höga behörigheter. Med tillgång till dessa spelar angriparens utgångspunkt inte längre någon roll och skydden vid nätverksperimetern blir helt ställda ur funktion.Som en förtäckt insider, med legitima konton, behörigheter och arbetsflöden, kommer angriparen se ut precis som en legitim anställd.Låt oss inse: Vi kanske inte vet vem "de" är, och vi kanske inte vet när de kommer, men vi vet vad de är ute efter.

Andreas Nordenadler är IT-säkerhetsexpert och ansvarig för  CyberArk Software i Norden.

 

 

13:15

Mingellunch med härliga branschkollegor

14.00

Berättelsen infirån - så hanterade Evry den stora datakraschen som drabbade dem förra året.

Nils Boghammar, outsourcingchef och Camilla Erixon, marknadschef, Evry

14:25

Incidenthantering "När byxorna är nere"
Leif visar exempel på bra och mindre bra incidenthantering från verkligheten.

 Leif Nixon, säkerhetschef superdatorcentrum i Linköping

14:45

Prisutdelning "Security Expert of the Future".
Security Expert of the Future belönar unga experter inom IT-säkerhet för att hitta och uppmärksamma framtidens stjärnor i branschen.

14:50

Strategin bakom it-säkerheten
Hur lägger man upp strategiarbetet för att förebygga och förbereda sig inför en kris. Kan man någonsin vara uppdatera på allt som kan hända? Hur tänker framtidens företag i rollerna inom säkerhetsområdet.

Jonathan James, säkerhetschef, Klarna

15:20

Välförtjänt kaffepaus!

15:50

Krishantering och medielogik
Hur påverkar media digniteten av en kris? Medias betydelse vid kriser, vilken roll spelar media i att antingen förstora upp eller förminska en krishanteringsprocess. Hur bör en organisation agera och vad påverkar mediadrevet vid en krishantering.

Jeanette Fors-Andrée, krisexpert

16:30

Google, Facebook, Amazon - Varför deras säkerhet är ditt problem!
Varannan webapplikation är omringad av en uppsjö av trackingverktyg, molntjänster, externa API'er och sprillans nya kodramverk. Är tredjepartsmjukvaror verkligen de säkraste sättet i framtiden?

Mathias Karlsson, webbsäkerhetsexpert

16:50

Jörgen Lindqvist summerar dagen

17:00

Förfriskningar och  mingel

18:00

Tack för dagen och välkommen tillbaka i september till Säkerhetsdagen i Göteborg!

Du kommer att träffa

CSO:er, CISO:er, CIO:er, it-chefer, it-säkerhetschefer, informationssäkerhetschefer, strateger, arkitekter, tekniker och många andra eldsjälar inom it-säkerhetsområdet.

Nätverka

Säkerhetsdagen är ett unikt tillfälle för dig som vill skapa nya affärskontakter, komma till nya insikter och nätverka med branschkollegorna.

Det praktiska

Eventet går av stapeln den 19 februari i Konferens 7A lokaler på Odengatan 65 i Stockholm. Vi håller en genomgående hög kvalité gällande service och förtäring. Trådlöst nätverk är tillgängligt under hela dagen.

Tack alla partners för ert värdefulla deltagande!

CoreSec

Coresec – Safely enabling business.

Vi tror att allt farligare och ihållande hot kräver ett stark och fokuserat försvar.

På Coresec är vi alla djupt passionerade av Cyber Security. Vi har åtagit oss att förnya och utveckla IT säkerheten, för att ditt företag ska kunna utvecklas på ett säkert sätt.

Vårt svar på säkerhetshot är att ta vår erfarenhet och kompetens till nästa nivå, genom att fokusera alla våra resurser och talanger till endast en uppgift: Att hjälpa företag att verka fritt och öppet, men också säkert och tryggt.

Med expertis i kombination med smidighet kan vi reagera snabbt och effektivt i nödsituationer från ständigt föränderliga säkerhetsutmaningar. Vi har de resurser och kompetenser som krävs för att skydda dig mot de många allvarliga hoten där ute.

Coresec ger idag trygghet för internationella finansiella institut, globala detaljhandelns jättar och ett antal andra multinationella företag – De litar på Coresec för att de kan fungera säkert och framgångsrikt i en farlig värld.

Vi har byggt ett lag från grunden sedan 2003. Är idag 170 anställda fast baserad på passion och kunskap i Sverige och Danmark.

Symantec

Symantec Corporation (Nasdaq: SYMC) är expert på att skydda information och hjälper människor, företag och myndigheter att frigöra de möjligheter som tekniken erbjuder – när som helst, var som helst. Grundat i april 1982 och nu ett Fortune 500-företag, driver Symantec idag ett av världens största globala informationsnätverk för IT-hot och -risker. Företagets över 21 500 anställda finns i fler än 50 länder. Nittionio procent av Fortune 500-företagen är kunder hos Symantec. För mer information gå till www.symantec.com eller go.symantec.com/socialmedia

IBM

IBM Security erbjuder IT-säkerhetslösningar som spänner över mjukvara, hårdvara och tjänster. Genom ett heltäckande ramverk finns en av marknadens bredaste lösningsportföljer byggd på lång expertis. IBM Security erbjuder intelligent och integrerad säkerhet för människor och information, via moln, mobil eller socialt. Prata med oss på Säkerhetsdagen!

NTT Com Security

NTT Com Security (fd Secode) är ett världsomspännande företag för riskhantering och informationssäkerhet med global leveranskapacitet och lokal expertis. Genom sin tjänsteportfölj WideAngle, kan NTT Com Security tillhandahålla en unik kombination av tjänster inom säkerhet såsom säkerhetstester, rådgivning samt övervakning och riskanalys, globalt och lokalt. Inom ramen för dessa tjänster kan NTT Com Security hantera sina kunders totala behov av informationssäkerhet och riskhantering. NTT Com Security AG har huvudkontor i Ismaning i Tyskland och är en del av NTT Communications Group som ägs av NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation), ett av världens största telekombolag.

Cygate/Checkpoint

Cygate är Nordens ledande systemintegratör inom data-, video- och tele-kommunikation.I mer än 30 år har vi ökat effektiviteten och minskat riskerna för företag och organisationer.

IP Only

IP-Onlys affärsidé är att äga, driva och utveckla sin egna nordiska fiberinfrastruktur och erbjuda tjänster som utgör fundamenten till det digitala informationssamhället. IP-Onlys moderna infrastruktur med stamnät och ett antal stadsnät är en av de fyra största i Sverige. Fibernätet i kombination med våra datorhallar och plattformar för Infrastruktur som tjänst (IaaS) är basen för våra enkla och kraftfulla tjänster.Tekniken kompletteras med en kompakt och ändamålsenlig organisation med ambitionen att alltid svara upp mot högt ställda förväntningar. Kunderna utgörs av andra operatörer, tjänsteleverantörer på Internet, samt IT-intensiva företag och organisationer inom privat och offentlig sektor.

KPMG

KPMG erbjuder tjänster inom revision, skatt och rådgivning och vi är verksamma i 155 länder över hela världen. Nationella företag i varje land bildar ett globalt nätverk med 155 000 medarbetare. Oavsett var i världen ett KPMG-team tar sig an ett företags speciella frågeställningar, används en gemensam metod och tjänsterna kvalitetssäkras på samma sätt. Gemensamma värderingar styr vårt professionella agerande gentemot kunder och kollegor och vi investerar betydande belopp i rekrytering, utveckling och utbildning av våra medarbetare.

I Sverige är vi 1 600 medarbetare och finns på 60 orter. När vi erbjuder tjänster inom revision, skatt och rådgivning har du som kund alltid tillgång till vår samlade kunskap, erfarenhet och resurserna inom hela KPMG.

I Norden är vi fler än 100 specialister som arbetar med Information och IT-säkerhet.

Unomaly

Med maskinlärande anomalidetektering erbjuder Unomaly ett pragmatiskt angreppssätt och workflow för att undvika/minimera impact från alla typer av IT-incidenter.

Cyberark

CyberArk is the only security company focused on eliminating the most advanced cyber threats; those that use insider privileges to attack the heart of the enterprise. Dedicated to stopping attacks before they stop business, CyberArk proactively secures against cyber threats before attacks can escalate and do irreparable damage.

The company is trusted by the world’s leading companies – including 35 of the Fortune 100 – to protect their highest value information assets, infrastructure and applications.  CyberArk is a vital security partner to more than 1,500 global businesses, including 17 of the world’s top 20 banks.

As a global company, CyberArk is headquartered in Petach Tikvah, Israel, with U.S. headquarters located in Newton, MA, CyberArk also has offices throughout EMEA and Asia-Pacific.

Websense

Websense, Inc. is a global leader in protecting organizations from advanced cyberattacks and data theft. Websense® TRITON® APX comprehensive security solutions unify web, email, data and endpoint security at the lowest total cost of ownership. Tens of thousands of enterprises rely on Websense TRITON security intelligence to stop advanced persistent threats, targeted attacks and evolving malware. Websense prevents data breaches, intellectual property theft and enforces security compliance and best practices. A global network of channel partners distributes scalable, unified appliance- and cloud-based Websense TRITON APX solutions.

Dataföreningen

För att hänga med blir det allt viktigare att vara uppdaterad inom sitt yrkesområde! Dataföreningen är en aktiv och engagerande intresseorganisation för dig som vill öka din kunskap och skaffa nya värdefulla kontakter och få erfarenhetsutbyte med branschkollegor. Du har fri tillgång till hundratals nätverksträffar och reducerat inträde på olika aktiviteter såsom konferenser och seminarier.
Välkommen som medlem!

Produktionspartner

Itköparguiden.se

Träffa kunder - bli partner! Kontakta oss för att få veta mer.

Computer Swedens eventapp 

Ladda ner för senaste informationen kring program, talare och partner –  Android,  Iphone

Kontakta oss

Sofie Lager
Marknadsansvarig
0706 404488

André Kisch
Försäljningschef
08 453 61 42