11 DECEMBER • STOCKHOLM WATERFRONT • #itivarden

Direkt till anmälan

Varmt välkommen till It i vården-dagen 2018

Hur kan tekniken stötta vården?

Tekniken är inte starkare än dess användare och den organisation den ska stötta. På It i vården-dagen lyfter vi hur du får med dig organisationen och professionen i ditt förändringsarbete, hur du ser till att patientperspektivet finns tillvarataget och hur du lyckas med implementeringen av dina idéer. Inspireras av visionärerna och dra lärdom av de som har lyckats!

Den 11 december samlar Computer Sweden och Dagens Medicin återigen 450 personer från hela landet – i år på Stockholm Waterfront bredvid Centralstationen. På fyra separata spår under eftermiddagen får du ta del av det senaste inom AI, medicinsk teknik och interoperabilitet, samt göra en djupdykning inom framtidens vårdinformationssystem.

It i vården-dagen, den självklara mötesplatsen för dig som vill förbättra vården och ta del av den senaste tekniska utvecklingen. Anmäl dig redan idag!

Spara minst 500 kr per bokning – t.o.m 26 oktober

Anmäl dig här

Talare på It i vården-dagen 2018

Talarlistan uppdateras löpande

Det här får du som deltagare

  • En heldag fylld av inspiration och expertis om dagens och morgondagens digitala lösningar
  • Konkreta case på it-lösningar som har lyft vården – för både personal och patient
  • Nätverka med hundratals branschkollegor, experter och leverantörer från hela landet
  • Mat, dryck, frukt och After Work – vi håller din energinivå på topp under hela dagen
  • Tillgång till presentationer och dokumentation från dagen

Program

Frukostseminarium: Visiba Care

Mer information kommer inom kort.

Välkommen till It i vården-dagen 2018

Dagens moderator, Christina Kennedy, inleder eventet.

Innovativ hemsjukvård – en patients perspektiv på framtidens hälsa

Hur kan vi ge de som vårdas i eller nära hemmet den bästa vården i framtiden? Hur involverar vi dem i utvecklingen? Ta del av inspirerande exempel från arbetet inom några av världens ledande sjukvårdssystem.

Dr Zayna Khayat, framtidsstrateg och hälsoinnovatör, Saint Elizabeth Health Care i Kanada

Att göra verklighet av bra idéer, och få med sig personalen på resan

Tiohundra är ett företag som sköter både hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgsverksamheten i Norrtälje kommun. Företaget har visat sig framgångsrika i att implementera goda idéer och ny teknik. Ta del av deras bästa råd kring ledarskapets betydelse och hur får man med sig organisationen och professionerna på resan.

Peter Graf, VD, Tiohundra

10.15–10.45 Kaffepaus

Sjuhundra myndigheter, kommuner och landsting – att digitalisera är en lagsport

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, ska samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen av Sveriges 700 myndigheter, kommuner och landsting. Generaldirektör Anna Erikssom berättar på vilket sätt den nya myndigheten kommer att stödja digitalisering, och ansvara för den gemensamma infrastrukturen.

Anna Eriksson, Generaldirektör för Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Så har landstinget i Sörmland förbättrat samverkat och kortat sjukhusdygnen

Mer information kommer inom kort.

Representant från landstinget Sörmland i samarbete med Tieto

Vägen framför oss: Vårdens förändringsresa

Digitaliseringen ställer nya krav. Vilka förändringsbehov vården inför och hur ska vi lyckas?

Sara Lewerentz, digitaliserings- och teknikdirektör, Västerbottens läns landsting

12.00–13.00 Lunch

Välj mellan fyra parallella spår.
Passen är 20 minuter långa med bensträckare emellan så du kan byta mellan spåren.

Nr 1: AI & Internet of Things

AI – vad kan vi lära från USA?

Göran Lindsjö, AI-rådgivare, delar med sig av de senaste lärdomarna från AI-användningen i den amerikanska vården.

Göran Lindsjö, AI-rådgivare till Finansdepartementet

Hur kan AI förstärka den mänskliga intelligensen?

Bättre underbyggda beslut, sjukdomsdiagnostik och skräddarsydd kommunikation. Möjligheterna är oändliga! Ta del av Doctrins AI-erfarenheter och hur de arbetar för bättre och snabbare diagnostik.

Anna-Karin Edstedt Bonamy, Head of Medical, Doctrin

Är ert företag intresserade av att tala på eventet, skicka in till intresseanmälan till anna.nilsson@idg.se

Att accelerera införandet av AI i vården

Mer informtion om programpunkten kommer inom kort.

Tomas Borgegård, Innovation Program Manager, Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset

Nr 2: Medicinsk teknik

Är ert företag intresserade av att tala på eventet, skicka in till intresseanmälan till anna.nilsson@idg.se

Är ert företag intresserade av att tala på eventet, skicka in till intresseanmälan till anna.nilsson@idg.se

Är ert företag intresserade av att tala på eventet, skicka in till intresseanmälan till anna.nilsson@idg.se

Är ert företag intresserade av att tala på eventet, skicka in till intresseanmälan till anna.nilsson@idg.se

Nr 3: Framtidens vård­informations­miljö

Införandet av Nationella läkemedelslistan

Mer information om programpunkten kommer inom kort.

Magnus Åsén, programledare Nationella läkemedelslistan, eHälsomyndigheten

Kunskapsspår från CompuGroup Medical

Mer information kommer inom kort.

Är ert företag intresserade av att tala på eventet, skicka in till intresseanmälan till anna.nilsson@idg.se

Framtidens vårdinformationsmiljö – erfarenheterna från senaste upphandlingen och tankar inför framtiden

Västra Götalandsregionen ska ersätta stora delar av vårdens it-system med en ny modern och gemensam vårdinformationsmiljö. När ny teknik och nya arbetssätt förenklar frigörs mer tid för patienterna. Med ett gemensamt journalsystem och en samlad läkemedelslista per patient ska det bli enklare för alla aktörer inom hälso- och sjukvården att samverka. Ta del av erfarenheterna från senaste upphandlingen och tankarna inför framtiden.

Ragnar Lindblad, chef för framtidens vårdinformationsmiljö, Västra Götalandsregionen

Nr 4: Interoperabilitet

Framtiden närmar sig: Ekosystem i förändring!

Vilka förändringar kan vi vänta oss i sjukvårdssystemet de närmaste åren? Hur kommer interoperabiliteten fungera som en katalysator för förändringarna?

Hans van den Brink, innovation manager, Västra Götalandsregionen

Är ert företag intresserade av att tala på eventet, skicka in till intresseanmälan till anna.nilsson@idg.se

Är ert företag intresserade av att tala på eventet, skicka in till intresseanmälan till anna.nilsson@idg.se

Är ert företag intresserade av att tala på eventet, skicka in till intresseanmälan till anna.nilsson@idg.se

15.00–15.30 Kaffepaus

It i vården-priset delas ut för 21:a året i rad!

För 21:a året i rad bjuder vi in alla aktörer i svensk vård och omsorg att tävla om vem som är bäst i Sverige på it och e-hälsa. I sina nomineringar berättar de tävlande hur de har använt it för att förbättra vård och omsorg, till exempel genom att förenkla vårdprocesser, förbättra kommunikationsvägar, öka kvaliteten och utveckla patientsäkerheten.

Pristagarna utses av en kvalificerad och oberoende jury. Vem blir årets vinnare?

Framtidens tech – 6 st coola kommande lösningar

Vad väntar runt hörnet? Vi ger dig en glimt in i den nära framtiden och nästa generations smarta teknik. Sex korta presentationer "pitchar" av nya intressanta lösningar inom områden som VR, AI och internet of things.

Smarta instrument kan ge kirurger ett sjätte sinne

Smarta kirurgiska instrument med fiberoptisk spektroskopi och machine learning kan komma att hjälpa kirurgen att bedöma vävnadtyp i realtid. Syftet är att kirurgens instrument ska kunna skilja på normal vävnad och olika sorters tumörvävnad kontinuerligt under ingreppet i framtiden. Säkrare beslut under kirurgier och direkt feed-back på vävnadsprover är förhoppningen samtidigt som behovet av reoperationer p.g.a. undermåliga vävnadsprov minimeras till vinst både för patienten och för sjukhuset.

Gustav Burström, Leg. läk och forskare, Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) och neurokirurgi, Karolinska Institutet and Karolinska universitetssjukhuset

15.45 Att möta sina demoner i VR – Virtual Reality

För många personer som lider av kroniska psykoser finns få verktyg att tillgå för att bemöta de röster och synvillor som tar kontroll över livet. Genom virtual reality har man kunnat ge psykos-patienter makten tillbaka genom att konstruera patientens synvillor i en virtuell värld som hen kan besöka med sin behandlare. Virtuell verklighet erbjuder patienter en säker miljö där de kan möta och bemöta sina svårigheter och ger behandlande läkare en första-hand upplevelse av hur det är att lida av psykos. Liknande lösningar kan användas för att under kontrollerade former möta olika sorters fobier, rädslor och för att bearbeta trauma.

Almira Osmanovic Thunström, forskare och verksamhetsutvecklare, Psykiatri Affektiva, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

15.50 Ur anestesins perspektiv – smarta glasögon i vården

Så kan smarta glasögon hjälpa till vid övervakning av patientens vitala parametrar samt larmhantering under operation och vid intrahospitala transporter. Både den som är hos patienten och personal på annan plats i huset kan följa hur det går och hur patienten mår, direkt i sina glasögon.

Per Enlöf, Anestesisjuksköterska, Anestesi 5/Röntgenanestesi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

15.50 Med augmented reality hittar GPS:en till operationsbordet

Augmented reality och 3D-navigering ger kirurgen ökat stöd vid operationer. Kirurgen får en exakt angivelse av var man är i kroppen, vilket ökar både säkerheten och den kirurgiska precisionen. Röntgenbilderna kan tas om under operationens gång så att det kirurgiska utfallet kan utvärderas och justeringar göras innan patienten hunnit lämna operationsbordet. Tekniken kan minska antalet reoperationer, korta antalet vårddagar och ge bättre utfall för patienterna.

Gustav Burström, leg. läk och forskare, Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) och neurokirurgi, Karolinska Institutet and Karolinska universitetssjukhuset

16.00 Snubblometern – digital mätning av rörelser

Snubblometerns algoritmer mäter och analyserar biokinetisk data och kan känna igen aktivitet och upptäcka händelser som är viktiga för att förhindra fallolyckor, särskilt viktigt inom bland annat äldrevården.

Eva Ekvall Hansson, Universitetslektor, Docent, Med Dr, Leg. sjukgymnast, Lunds universitet

Closing Keynote: Quantified self – why tracking patient data matters

Why should patients track their data? What is relevant to track and how can the health care system benefit from including self tracking data? How can self tracking change health care?

Thomas Blomseth Christiansen, Self-Tracker, Technologist and Co-Founder, TOTTI Labs

AW-mingel

Avsluta dagen på topp med en AW tillsammans med branschkollegor, talare och partners i utställningsområdet. Vi bjuder på gott att dricka och snacks!

Med reservation för eventuella ändringar.

Här kan du nominera till It i vården-priset 2018


It i vården-priset är hälso- och sjukvårdens mest prestigefyllda it-pris. Sedan 1998 har vi belönat en rad förebilder som har visat hur it i vården kan användas för att skapa nytt för både verksamhet, patienter och samhälle.

Syftet med priset är att inspirera till förbättringar genom positiv konkurrens mellan vårdenheter och belöna de enheter inom sjukvården som använder digitaliseringens möjligheter för att främja kreativitet, nytänkande och helhetstänkande.

Pristagarna utses av en kvalificerad och oberoende jury som i sin bedömning utgår från en modell som beskriver fem utvecklingssteg i sjukvårdens it-användning – en mognadsstrappa för it i vården som utgår från den modell som HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) har etablerat. Nominera här

Plats för eventet

It i vården-dagen 2018 arrangeras i år på Stockholm Waterfront Congress Centre. Ett perfekt läge bredvid Stockholms Centralstation, med en mötesanpassad miljö och fantastisk service. Här finns alla förutsättningar för att du ska trivas under dagen.

När: 11 december, ca kl. 08.00 – 17.00 (After Work från ca kl. 17.00).
Adress: Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Foton från It i vården-dagen 2017

Intresseanmälan

Lämna din mailadress så håller vi dig uppdaterad!

 Arrangörer

Dagens Medicin

Partners

Citrix Systems Sweden

Citrix grundades på en central princip: att se till att världens appar och data är säkra och lätta att komma åt. Var som helst. När som helst. Och på alla enheter eller nätverk.

Vi påbörjade detta för 30 år sedan när vi lanserade fjärråtkomst. Och vi har aldrig ångrat oss.

Vi har alltid tyckt att teknik bör befria oss. Låta organisationer flytta fram gränserna för produktivitet och innovation. Ge människor möjlighet att arbeta var som helst och när som helst. Skänka sinnesro till IT eftersom viktiga system alltid är tillgängliga och säkra.

Det är därför vi på Citrix strävar efter en värld där varje människa, varje organisation och allting hör ihop. En plats där all verksamhet är digital verksamhet. Där organisationer överallt använder molnet, mobila- och Big Data för att uppfinna nya affärsmodeller och tänka nytt om hur vi arbetar och lever. En värld där våra kunder kan göra det omöjliga möjligt.

Kort sagt är vårt mål att göra tekniken till en befriare. Igen.

Doctrin

Kentor

Tieto

Tieto är det ledande IT-tjänstföretaget i norra Europa och erbjuder IT- och produktutvecklingstjänster. Våra specialiserade IT-lösningar och tjänster ger, tillsammans med en stark plattform av tekniska lösningar, en konkret affärsnytta för våra lokala och globala kunder.

Intersystems

Min Doktor

Compugroup

Visiba Care

Dell EMC

Är du intresserad av ett sponsorskap?
Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna!

Bli partner ››

Kontakt

Caroline Askheim
Marknads- & deltagaransvarig
0705-778 108
caroline.askheim@idg.se

Alexandra Appelqvist
Projektledare Partners
0733-358 681
alexandra.appelqvist@idg.se

Felicia Steen
Projektledare
0735-982 220
felicia.steen@idg.se

Louise Olheden
Programansvarig
0703-469 840
louise.olheden@dagensmedicin.se