10 DECEMBER • STOCKHOLM

Digitala vägar för en sjukvård i omställning

Svensk sjukvård står inför stora omställningar. Den nya nära vården, upphandlade stora it-system som drabbas av bakslag, behov av nya arbetssätt för att möta bristen på personal.

Samtidigt finns det digitala lösningar för att möta utmaningarna. Aldrig har de tekniska förutsättningarna varit så goda och de lyckade digitala projekten så många som i dag. Flera regioner står inför breddinföranden. Bland andra Region Jämtland Härjedalen upphandlar system för vård på distans.

Två stora upphandlingar av vårdinformationssystem i storstadsregioner är avgjorda, men har stött på problem. Tidsplanen kan inte hållas på grund av svårigheter att leva upp till patientdatalagen. Hur kunde det hända?

Den 10 december tar du del av inspirerande talare, digitala lösningar som lyfter vården och får konkreta tips på hur du implementerar nya arbetssätt och it-system. Tillsammans diskuterar vi viktiga frågor och stötestenar som kan stå i vägen för utvecklingen. It i vården-dagen samlar över 500 personer från hela landet, med ämnen som: breddinföranden, nya spännande innovationer, artificiell intelligens, interoperabilitet och konsten att göra upphandlingar.

It i vården-dagen är Sveriges viktigaste mötesplats för digitaliseringen inom vården – välkommen!

Anmäl dig till årets viktigaste dag för It i vården!

Boka din plats senast 23 oktober och du sparar hela 1 500 kr. Dessutom erbjuder vi generösa grupprabatter för dig som önskar gå på eventet tillsammans med dina kollegor.

Talare

Det här får du som deltagare

  • En heldag med det allra senaste från digitaliseringen inom vården
  • Konkreta praktikfall med it-lösningar som har lyft vården, för både personal och patient
  • Vi skapar tillfällen för dig att nätverka med 600 branschkollegor, talare och leverantörer från hela landet
  • Tillgång till talarnas presentationer från programmet
  • Mat, dryck, färsk frukt hela dagen – och After Work-mingel

Program It i vården-dagen 2019

Frukostseminarium

Starta eventdagen med frukost i kombination med inspiration & nytta.

Mer detaljerad information kommer inom kort.

Varmt välkommen!

Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin & dagens moderator

Digital vårdgaranti och AI-strategi – hur vill regeringen ta vårdens digitalisering vidare?

Anders Ygeman intervjuas på scen. Mer detaljerad information kommer inom kort.

Anders Ygeman (S), Energi- och digitaliseringsminister
Intervjuas av Christina Kennedy

Keynote – TBA

Inom kort presenteras vem som talar här!

10.00–10.30 Kaffepaus

Efter 1177-läckan – så kan vårdens informationssäkerhet stärkas

Vi ser gång på gång hur säkerheten kring hur information hanteras i organisationer brister. Senast i raden skandaler är läckan från 1177 med samtal från patienter. Ofta handlar bristerna inte i första första hand om bristande tekniska säkerhetsåtgärder, utan om bristande ledning och förståelse för att informationssäkerhet innebär mer än bara teknik.

Varför är det så svårt att lyckas med ett effektivt och systematiskt informationssäkerhetsarbete som genomsyrar hela organisationens verksamhet? Vad krävs mer förutom etablerade metoder, verktyg och standarder?

Rose-Mharie Åhlfeldt, Biträdande professor inom informationsteknologi, Högskolan i Skövde

Framtidens vårdboenden och vård i hemmet

Med en stadigt åldrande befolkning och en ökad vårdtyngd står många svenska kommuner inför allt större belastningar inom framför allt äldrevården.

Helsingborgs stad är en av de 290 kommuner som aktivt arbetar med att hitta lösningar för att möta denna utmaning.

Jarl Tersin, Avdelningschef Vård-och Omsorgsförvaltningen, Helsingborgs stad
Programpunkten presenteras i samarbete med Tieto

Vad kan vi vänta oss av framtidens megatrender?

Vad är det som döljer sig bakom nya paradigm som personaliserad eller skräddarsydd hälsa? Vilka möjligheter och utmaningar följer med utvecklingen av precisionsmedicin, Artificiell Intelligens, Virtual Reality, och Augmented Reality som utvecklas samtidigt med andra stora samhällstrender som globalisering, personcentrerad vård och big data.

(Föredraget hålls på engelska)

Bogi Eliasen, Expert vid Future of Health at Copenhagen Institute for Future Studies

12.00–13.00 Lunch

13.00-14.30: Kunskapsspår eller workshop

Välj mellan föredrag i parallella utbrytarspår – eller en 90-minuters workshop.
Föredragen i spåren är på 25 minuter med 5 minuters paus efter, så du kan byta mellan spåren.

Workshop: Redo för upphandling? Så maximerar vi nyttan!

Hur kan vården bli mer träffsäker i upphandlingar av IT och medtech? Det finns ingen svårare upphandling än dem som rör vård-it och medicinteknik. Ett vanlig misstag i sjukvården är att man använder gamla kravspecifikationer för att upphandla framtidens teknik. På It i vården-dagen erbjuder vi i år en work shop i konsten att upphandla träffsäkert. Här får du som deltagare möjlighet att diskutera och rollspela utifrån case. Du får också med dig tips och råd från Upphandlingsmyndigheten.

Erika Hanses, Upphandlingsjurist & Charlotta Palmgren, Strateg med inriktning innovation. Båda Upphandlingsmyndigheten

Fyra parallella kunskapsspår

Sal 1: Breddinföranden

Så inför våra grannländer vård på distans som fungerar

Vad finns det för distansmedicinska lösningar som fungerar, även i glesbygdsområden? På uppdrag av Nordiska ministerrådet har Peter Berggren tittat på digitaliseringsexempel från de olika nordiska länderna.

Det gäller såväl spetsteknik som plattformar för stora områden och särskilt intresse riktas mot lösningar som fungerar för både landstingsvård och kommunal vård och omsorg.

Här får du överblick över de bästa lösningarna.

Peter Berggren, Närsjukvårdschef, södra Lappland

Kontakta IDG:s
Robin Backgren för möjlighet att synas här.

Danmark har krattat manegen för nationellt införande

För första gången är alla 98 kommuner och regioner i Danmark med på ett nationellt införande av infrastruktur för telemedicin och it-lösningar för patienter och vårdanställda.

Det krävdes en politisk överenskommelse för att bereda vägen för ett nationellt breddinförande för kol-patienter.

Den tekniska infrastrukturen ska se till att relevant data delas mellan olika delar av vården.

Mette Harbo, Digitaliseringschef, Köpenhamns Kommune

Sal 2: Ny teknik & Innovationer

Radikal kompetenshöjning i äldreomsorgen med ny välfärdsteknik

Regeringens särskilde utredare ser över och ska lämna förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik i äldreomsorgen.

Välfärdstekniken ska ge ökad trygghet, självständighet och livskvalitet för äldre och samtidigt avlasta personal samt modernisera verksamheten.

Förslagen ska gälla stöd, kunskap och förbättrade förutsättningar för personalen, förbättrade rättsliga förutsättningar för användning av välfärdsteknik, förbättrad samverkan, nationellt stöd och myndigheternas roll.

Deadline är den 1 mars 2020. Hör utredaren berätta om sina slutsatser hittills.

Peter Larsson, Särskild utredare, Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen

Kontakta IDG:s
Robin Backgren för möjlighet att synas här.

TBA

Mer information om det här spåret kommer inom kort.

Sal 3: AI – Artificiell Intelligens

TBA

Mer information om det här spåret kommer inom kort.

Kontakta IDG:s
Robin Backgren för möjlighet att synas här.

AI i vården – från snack till verkstad

Här berättar Karolinska universitetssjukhuset om sitt strategiska arbete för att kliniskt nyttiggöra AI!

Birgitta Janerot Sjöberg, FoUU-chef Bild & funktion K, Professor vid Karolinska institutet & Läkare
Juhana Hakumäki, Funktionschef Bild och funktion K, Docent, Läkare, Karolinska institutet

Sal 4: Interoperabilitet

Fem år med nationell klinisk informationsmodell – lärdomar från Norge

För att kunna återanvända data i sjukvården jobbar norska sjukhus sedan fem år med standardisering av arketyper, eller kliniska informationsmodeller. Ett standardiseringsarbete som kräver aktiv medverkan från professionen och gör informationen oberoende av leverantörerna.

I sin presentation berättar Silje Ljosand Bakke hur arbetet med standardisering går till i Norge och vad den har gett för effekter hittills.

Silje Ljosland Bakke, Informationsarkitekt, Nasjonal IKT HF, Norge

Kunskapsspår från Intersystems

Mer detaljerad information kommer inom kort.

Tämja vilda system med openEHR

I vården finns ofta många “inofficiella” vård-IT-relaterade system och en växande mängd externa appar, som fyller viktiga verksamhetsbehov men har sårbar förvaltning eller begränsad (ibland obefintlig) integration.

Det leder till dubbeldokumentation och försvårar samordning. På engelska kallas fenomenet “feral systems” – vilda system. Även för vårdgivare med en strategi att försöka samla patientdata till ett fåtal centralt beslutade och förvaltade system, är det bättre att hitta vägar att “tämja” de vilda systemen än att försöka bedriva utrotningsjakt.

Här hör du hur Region Östergötlands Digitaliseringsplattform (RÖD) stödjer verksamheter som ser ett behov av skräddarsydda lösningar, för sådant som inte kan lösas tillräckligt bra av huvudsystemen.

Erik Sundvall, Informationsarkitekt & adj. Universitetslektor, Region Östergötland
Kimmo Ulltjärn, IT-arkitekt, Region Östergötland

14.30–15.00 Kaffepaus

Sal 1: Breddinföranden

TBA

Mer information om det här spåret kommer inom kort.

Vård på distans på upphandling i Jämtland Härjedalen

Utmaningarna i svensk sjukvård är många, och i Jämtland Härjedalen är de dragna till sin spets. Med en ansträngd ekonomi och svårigheter att rekrytera vårdpersonal till en åldrande befolkning i glesbygd måste regionen hitta och implementera nya digitala lösningar.

En testbädd med ImagineCare inom VälTel-projektet är ett exempel som föll väl ut, med digitala lösningar för egenvård och monitorering av hälsoparametrar hos individer med kroniskt sjukdom. Nu pågår upphandling inför ett breddinförande. Här får du veta mer om projektet och dess framtid.

Göran Larsson, Forsknings- och utvecklingsdirektör, Region Jämtland Härjedalen

Sal 2: Ny teknik & Innovationer

Drönarleveranser för blodtransporter i urban miljö

I somras flög de första drönarna i urban miljö i Sverige. Det var Innovationsplattformen och Regionservice i Västra Götalandsregionen som tillsammans med drönarföretaget Everdrone testade att flyga (fejkade) blodkomponenter mellan Sahlgrenska universitetssjukhuset och Mölndals sjukhus.

Varje år genomförs ungefär 7500 blodtransporter med bil mellan dessa två sjukhus i Göteborg. En tidigare beräkning visar att drönare troligtvis kan utföra transporter mer än dubbelt så snabbt jämfört med bil.

Hör projektledaren Magnus Kristiansson berätta hur sommarens flygningarna gick och vilka möjliga vägar det finns framåt för drönartransporter av medicinskt gods.

Magnus Kristiansson, Projektledare, Innovationsplattformen, VGR

Nationell spelplan för konkurrensneutrala innovationer

Mer detaljerad information om programpunkten kommer inom kort.

Tomas Borgegård, Innovationsprogramledare Karolinska universitetssjukhuset
Stefan Persson, Innovationsledare, Innovation Skåne
Erik Djäken, Projektledare, Innovationsplattformen VGR

Sal 3: AI – Artificiell Intelligens

Digitala tvillingar i sjukvården – nästa nivå av AI

Nu står nästa steg med AI i sjukvården för dörren: digitala tvillingar. Med en digital kopia av en enskild patient kan man simulera olika scenarier för hur den personen skulle svara på olika behandlingar.

Träffa Patient “Zero” live och få en första inblick i vad "digital twin"-konceptet innebär. Se hur komplex data från olika personliga mätningar ger svar på vad som händer i en specifik del av kroppen med en viss kost, behandling eller träning. Information som kan användas såväl förebyggande som vid behandling.

Gunnar Cedersund, Lektor & Forskningsledare, Linköpings universitet

TBA

Mer information om det här spåret kommer inom kort.

Sal 4: Interoperabilitet

Paneldiskussion: Gemensam informationsmodell – ska det vara så svårt?

Just nu jobbas det på olika fronter med standarder och semantisk interoperabilitet, det vill säga att få ihop ett gemensamt vårdspråk i it-systemen, både på myndigheter, hos privata vårdgivare och i regionerna.

Hur långt har Vårdsverige kommit med gemensamma standarder? Är arbetet effektivt? Hur går det egentligen med samordningen? Vi håller paneldiskussion i frågan.

Anna Aldehag, Enhetschef för informationsstruktur och e-hälsa, Med Dr, Socialstyrelsen
Monica Winge, Projektledare, Leg sjuksköterska, Fil Dr i data & systemvetenskap, Stockholms Universitet
Med flera.

Vårdguiden 1177 – från vision till verklighet i första linjens digitala vård

Digitala kanaler ska var en självklarhet i första linjens vård och där har en utveckling av Vårdguiden 1177:s tjänster en given plats.

Det är en målbild som alla regioner har ställt sig bakom, i Ineras projekt Första linjens digitala vård. Det handlar om att skapa nya digitala kanaler in i vården för patienter, mer verksamhetsstöd, symtomguide och nya koncept för tidbokning till exempel. 

Sofie Zetterström ger oss en lägesbild av projektet, och berätta hur snabbt det kan ledas framåt beroende på hur det finansieras.

Sofie Zetterström, Vice VD, Inera

En bättre vård med digitala språkverktyg

Care to Translate är en digital översättare för hälso- och sjukvård som stärker patientsäkerheten, sänker kostnaderna för vårdgivare och förenklar arbetet för sjukvården.

Linus Kullänger, VD & Medgrundare, Care to Translate

TBA

Mer information kommer inom kort

Informationsdriven vård med tillämpad AI – insikter och resultat i halländska vården

Region Halland är just nu Sveriges spjutspets inom Informationsdriven vård där även metoder inom artificiell intelligens utvecklas och tillämpas. Vårddata, HR-information och ekonomi, har alltid funnits, men har tidigare varit otillräckligt strukturerad och svår att använda till både forskning och utveckling. Den har nu ordnats i regionens datalager, vilket ger nya möjligheter att utveckla bättre behandlingsformer och vårdprocesser.

Tillsammans med nationella och internationella välrenommerade partners har regionen tagit ett vetenskapligt helhetsgrepp om system, ledning och styrning och är unikt inom svensk hälso- och sjukvård.

Hör Markus Lingman berätta om hur datadrivet beslutsfattande har gjort vården mer effektiv, bland annat med avancerad prediktiv analys.

Markus Lingman, MD, PhD, Utvecklingsstrateg sjukhusledningen, överläkare, Region Halland

Avslutande keynote: Nyckeln till framgång – Innovation, ledarskap och talangjakt

2018 utsågs Ishtar Touailat av Veckans Affärer till en av näringslivets mäktigaste kvinnor, och året innan det till en av Sveriges 101 supertalanger. Andra utmärkelser är Framtidens kvinnliga ledare och årets IT-kvinna.

I dag är Ishtar Touailat Global AI & Innovationschef på den omtalade startupen TechBuddy. Tidigare arbetade hon som innovationschef på Tieto där hon under två års tid ledde förändringsarbetet inom områden som AI, fintech och digital hälsa. Där var hennes roll att bygga upp världens främsta inkubator för Artificiell Intelligens.

Mångfald, inkludering och jämställdhet är några av Ishtars hjärtefrågor och på It i vården-dagen tacklar hon frågor om hur innovation, förändringsledarskap och rätt talanger kan driva vårdens digitala utveckling framåt.

Ishtar Toualiat VD, Futuristas & Global Head of Innovation, Techbuddy – intervjuas på scen av Charlotta Kjellberg, Programansvarig It i vården-dagen & Christina Kennedy, Chefredaktör Dagens Medicin

Summering av dagen

Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin & dagens moderator

After Work-mingel

Avsluta dagen på topp med en AW tillsammans med branschkollegor, talare och partners i utställningsområdet. Vi bjuder på gott att dricka, livemusik och snacks!

Med reservation för eventuella ändringar.

Har du idéer och förslag till programpunkter på It i vården-dagen?

Vi söker bland annat:

  • verksamhetsnära exempel på större införanden av nya arbetssätt med digitala inslag
  • spännande ny teknik och AI i sjukvården
  • digitala projekt och tjänstedesign i nära samarbete med patienter
  • goda exempel på interoperabilitet
Ja, jag vill tala!

Du kan också höra av dig direkt till Charlotta Kjellberg, programansvarig för It i vården-dagen: 070-72 27 672, charlotta.kjellberg@dagensmedicin.se

Keynote Partner

Tieto

Tieto är det ledande IT-tjänstföretaget i norra Europa och erbjuder IT- och produktutvecklingstjänster. Våra specialiserade IT-lösningar och tjänster ger, tillsammans med en stark plattform av tekniska lösningar, en konkret affärsnytta för våra lokala och globala kunder.

Partners

Citrix Systems Sweden

Citrix grundades på en central princip: att se till att världens appar och data är säkra och lätta att komma åt. Var som helst. När som helst. Och på alla enheter eller nätverk.

Vi påbörjade detta för 30 år sedan när vi lanserade fjärråtkomst. Och vi har aldrig ångrat oss.

Vi har alltid tyckt att teknik bör befria oss. Låta organisationer flytta fram gränserna för produktivitet och innovation. Ge människor möjlighet att arbeta var som helst och när som helst. Skänka sinnesro till IT eftersom viktiga system alltid är tillgängliga och säkra.

Det är därför vi på Citrix strävar efter en värld där varje människa, varje organisation och allting hör ihop. En plats där all verksamhet är digital verksamhet. Där organisationer överallt använder molnet, mobila- och Big Data för att uppfinna nya affärsmodeller och tänka nytt om hur vi arbetar och lever. En värld där våra kunder kan göra det omöjliga möjligt.

Kort sagt är vårt mål att göra tekniken till en befriare. Igen.

Doktor24

AceIQ

X-Akseli

Intersystems

Avropsplatsen

Dell Technologies

Är du intresserad av ett sponsorskap?
Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna!

Bli partner ››

Tack till våra samarbetspartners

Bergamunken

Årets lokal: Mässhallen på Münchenbryggeriet

Münchenbryggeriet

It i vården-dagen 2019 arrangeras på Münchenbryggeriet i Stocksholm. Ett perfekt läge ovanför Söder Mälarstrand, med en mötesanpassad miljö, ekologisk mat och proffsig service. Mässhallen är vacker med högt i tak, och erbjuder generösa ytor för både program, utställare, möten och nätverkande.

När: 10 december, kl 08:00 – 17:00 (after work från ca kl 17:00).
Adress: Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm.

Anmäl dig till årets viktigaste dag för It i vården!

Boka din plats senast 23 oktober och du sparar hela 1 500 kr. Dessutom erbjuder vi generösa grupprabatter för dig som önskar gå på eventet tillsammans med dina kollegor.

 Arrangörer

Dagens Medicin

Kontakta oss

Alexandra Appelqvist
Partneransvarig
0733-358 681
alexandra.appelqvist@idg.se

Caroline Askheim
Marknads- & deltagaransvarig
0705-778 108
caroline.askheim@idg.se

Felicia Steen
Projektledare
0735-982 220
felicia.steen@idg.se

Charlotta Kjellberg
Programansvarig
0707-227 672
charlotta.kjellberg@dagensmedicin.se