11 DECEMBER • STOCKHOLM WATERFRONT

It i vården-dagen 2018 blev en succé!

Årets tema: Hur kan tekniken stötta vården?

Tekniken är inte starkare än dess användare och den organisation den ska stötta. På heldagseventet It i vården-dagen den 11 december i Stockholm lyfte vi hur man får med sig organisationen och professionen i sitt förändringsarbete, hur man ser till att patientperspektivet finns tillvarataget och hur man lyckas med implementeringen av sina idéer.

Computer Sweden och Dagens Medicin samlade över 550 personer från hela landet – publikrekord! På fyra separata spår under eftermiddagen tog vi del av det senaste inom AI, medicinsk teknik och interoperabilitet, samt gjorde en djupdykning inom framtidens vårdinformationssystem.

It i vården-dagen, den självklara mötesplatsen för dig som vill förbättra vården och ta del av den senaste tekniska utvecklingen. Varmt välkommen till 2019 års upplaga.

Här finns bilder från dagen

Intresseanmälan

Lämna din mailadress så håller vi dig uppdaterad!

Talare på It i vården-dagen 2018

Talarlistan uppdateras löpande

Det här får du som deltagare

  • En heldag med inspiration och expertis om dagens och morgondagens digitala lösningar
  • Konkreta case på it-lösningar som har lyft vården – för både personal och patient
  • Nätverka med branschkollegor, experter och leverantörer från hela landet
  • Mat, dryck, frukt och After Work – vi håller din energinivå på topp
  • Tillgång till talarnas presentationer från dagen

Program

Registreringen öppnar

Kaffe/te serveras i utställningsytan.

Frukostseminarium: Utfall i digital vård – vilka lärdomar kan vi dra från insamlade data? 

De senaste åren har trenden med digitala vårdkonsultationer svept som en våg över Sverige. Men vad är det faktiska utfallet av de digitala konsultationerna och vad tycker vårdpersonal som arbetar med digitala vårdmöten?

Visiba Care har som plattformsleverantör unik tillgång till metadata, insamlat från både privata och offentliga vårdgivare från hela Sverige. Nu redovisar vi utfallet av de faktiska konsultationer som vårdgivarna själva registrerat.

Andreas Larsson, en av grundarna av Visiba Care och Ulf Österstad, Verksamhetschef på Bra Liv nära

Vänligen notera:
En separat föranmälan görs till frukostseminariet, information skickas till alla deltagare ca 2 veckor innan eventet.

Välkommen till It i vården-dagen 2018

Dagens moderator, Christina Kennedy, inleder eventet.

Innovativ hemsjukvård – en patients perspektiv på framtidens hälsa

Hur kan vi ge de som vårdas i eller nära hemmet den bästa vården i framtiden? Hur involverar vi dem i utvecklingen? Ta del av inspirerande exempel från arbetet inom några av världens ledande sjukvårdssystem.

Dr Zayna Khayat, framtidsstrateg och hälsoinnovatör, Saint Elizabeth Health Care i Kanada

Att göra verklighet av bra idéer och få med sig personalen på resan

Tiohundra är ett företag som sköter både hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgsverksamheten i Norrtälje kommun. Företaget har visat sig framgångsrika i att implementera goda idéer och ny teknik. Ta del av deras bästa råd kring ledarskapets betydelse och hur får man med sig organisationen och professionerna på resan.

Peter Graf, VD, Tiohundra

10.15–10.45 Kaffepaus

Vägen framför oss – vårdens förändringsresa

Digitaliseringen ställer nya krav. Vilka förändringsbehov står vården inför och hur ska vi lyckas? Digitala lösningar och innovationer är en viktig del för att klara morgondagens utmaningar, i det arbetet ligger landstinget i Västerbotten i framkant.

När landsting blir till regioner ökar uppdragen, ansvarsområden vidgas och arbetsuppgifterna i verksamheten förändras. Vilka är framgångsfaktorerna för att driva förändring och hur får man förändringen att hålla över tid?

Sara Lewerentz, Digitaliserings- och teknikdirektör, Västerbottens läns landsting

Så har Norrbotten förbättrat samverkan och minskat utskrivningsklara dagar

Kortare vårdtider, ökad följsamhet till beslutad process och ökat fokus på den enskilde.

Det är resultatet av digitalisering och förändrade arbetsprocesser vilket lett till en ökad delaktighet för den enskilde och för personal i samverkan mellan landsting och kommun. Vi berättar utifrån exemplet i Norrbotten och det EU-stödda samverkansprojektet Min Plan där man har lyckats säkra den enskildes behov i centrum.

Sofi Nordmark, Fil. dr, leg. sjuksköterska, Projektledare Min plan, Region Norrbotten, Karin Sundström, Utvecklingsledare, Biståndshandläggare, Projektledare Min plan, Norrbotten Kommuner och Cecilia Täkte, Affärsområdeschef Hälso-och sjukvård, Tieto Sverige

Quantified self – why tracking patient data matters

Why should patients track their data? What is relevant to track and how can the health care system benefit from including self tracking data? How can self tracking change health care?

Thomas Blomseth Christiansen, Self-Tracker, Technologist and Co-Founder, TOTTI Labs

12.00–13.00 Lunch

Välj mellan fyra parallella spår.
Passen är 25 minuter med 5 minuters paus efter så du kan byta mellan spåren.

C3: AI – Artificiell intelligens

AI – vad kan vi lära oss från USA?

Göran Lindsjö delar med sig av de senaste lärdomarna från AI-användningen i den amerikanska vården, det blir pinfärska spaningar från Boston där de allra bästa organisationerna finns inom detta område, tillsammans med Linda Swirtun från Vinnova.

Göran Lindsjö, AI-rådgivare till Finansdepartementet och Linda Swirtun, Programme Manager, Vinnova

Optimera, inte eliminera, den mänskliga hjärnan genom AI

Det finns minst två hjärnor närvarande vid varje vårdmöte. Hur kan intelligent digitalisering och AI optimera, inte eliminera, hjärnkraften i det mötet?

Ta del av hur Doctrin arbetar med AI och automatisering för en mer effektiv och säkrare vård.

Anna-Karin Edstedt-Bonamy, Chief Medical Officer, Doctrin

AI:s potential att diagnostisera och behandla psykisk sjukdom

Så många som behöver hjälp, så få som kan hjälpa. Hur ska 100 psykologer klara att behandla 100 000 personer? Vår resa till att med AI-stöd ge både behandlare och behandlad förutsättningar att lyckas.

Daniel Persson, Innovationschef Min Doktor, Urban Pettersson Bargo, VD, WeMind

Att accelerera införandet av AI i vården

Hur ska vården fullt ut kunna dra nytta av den snabba teknikutveckling som nu sker och som har möjlighet att transformera vårdsektorn?

Vilka hinder ska vi ta oss förbi? Ska vården utveckla själv eller bli en riktigt duktig beställare? Och har vi förstått skalan – i vilken omfattning, när, var och hur bör vården använda AI?

Tomas Borgegård, Innovation Program Manager, Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset

Den digitala kartan

Nu skissas den digitala huvudleden fram och det lite otydliga svenska digitaliseringslandskapet är snart ett minne blott.

Här presenteras det senaste från eHälsomyndighetens arbete med digitaliseringskartan.

Erik Frisk, Utredare och Erika Ericsson, Digital strateg, båda Samordningsavdelningen, eHälsomyndigheten

C1: Ny teknik & Innovation

Ny teknik – nya möjligheter på Karolinska Universitetssjukhuset

Nicke Svanvik berättar om hur Karolinska Universitetssjukhuset nu integrerar vården och tekniken tillsammans i ett mer holistiskt samspel för att skapa större tillgänglighet, effektivitet och nytta för patienten.

Nicke går även igenom på vilket sätt traditionella verksamhetsmodeller och yrkesroller inom vården kan komma att påverkas på kort och lång sikt.

Nicke Svanvik, Innovations- och utvecklingsdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset

Digitalisering vid Hemsjukhuset i Borgholm

Här hör du hur Borgholm har minskat antalet besök på vårdcentralen och antalet onödiga återinskrivningar på sjukhuset och samtidigt ökat tryggheten för patienterna.

Över hela världen vinner distansmonitoreringen mark. I Sverige har för första gången ett virtuellt hemsjukhus i primärvården sett dagens ljus med mycket goda resultat i patientenkäter, i medicinska resultat och med hög kostnadseffektivitet. Kontinuerliga värden ger en helt ny medicinsk bedömning, nya arbetssätt och förståelse för en dynamisk utveckling i en kronisk sjukdom.

Projektet är helt i linje med strävan i Anna Nergårdhs utredning om en god och nära vård. Projektet visar också hur vi kan klara såväl bemanning i vården (både landstingsdriven som kommunal primärvård) genom bättre digitala verktyg som med hjärta och hjärna ”digitaliserar” vården av multisjuka och sköra äldre på individens och inte vårdens villkor.

Christer Rosenberg, Allmänläkare, Senior Advisory Consultant

Hologram – hjälp i arbetet med värdefulla forskningsprov

Att hålla rätt på över 4 miljoner forskningsprover är komplext. Biobanken norr har ingått i ett innovationsprojekt där man genom plattformen HoloTagger har skapat ett verktyg där man med hjälp av hologram får vägledning i det dagliga arbetet med stora mängder forskningsprov.

Genom att använda sig av Augmented Reality (AR) har oanade möjligheter framkommit. Det handlar inte alltid om gigantiska IT-projekt utan om små lösningar som kan ge betydande resultat.

Jenny Åkerblom, Avdelningschef, Biobanken norr, Västerbottens läns landsting

Trygghet, tillgänglighet och säkerhet – ”personcentrerad digitalisering”

Genom att möjliggöra att äldre kan bo hemma – självständigt eller med hjälp av assistans – så länge som möjligt, kan en god livskvalitet bibehållas. Som en följd av detta kan kostnaderna minska och resurserna fördelas där de bäst behövs.

Att skapa känsla av trygghet och tillgänglighet kan bidra till ökad säkerhet i välfärdssystemet. Region Jönköpings län är en del i konsortiet FRONT-VL, ett projekt som med stöd från Vinnova, fokuserar på smarta och effektiva tekniska lösningar för att öka möjligheterna för äldre att bo hemma, utan att vara beroende av barn eller hemsjukvård.

Men vad behöver Esther*? Vem kan bedöma vad som skapar trygghet, tillgänglighet och säkerhet? Hur personcentrerad är den innovativa processen när det gäller tekniska hjälpmedel?

* ”Esther" är en symbolisk person med vårdbehov som kräver integrerad vård och samordning mellan sjukhus, primärvård, hemvård och omsorg.

Magnus Berndtzon, Utvecklingsledare, sjuksköterska, Qulturum, Region Jönköpings län

Tryckt elektronik – snart i ett plåster på barnkliniken?

Möjligheterna ter sig obegränsade: bandage som signalerar när det är dags att byta. Sensorer som kan mäta och rapportera kylkedjan under komplicerade transporter.

Allt detta på en minimal yta och kostnad till en bråkdel av tidigare jämförbar teknik.

Här får du en glimt in i en nära framtid och de forskningsprojekt som pågår kring tryckt teknik och biosensorer på BioCom-Lab i Norrköping.

Peter Kjäll, PhD, Chef Digital Hälsa, RISE (Research Institutes of Sweden)

C4: Framtidens vård­informations­miljö

Digitalisering, det sköter väl någon annan?

Välfärden står inför stora utmaningar. Digitaliseringens möjligheter pekas ut som en nyckel till att möta dessa.

Den kan underlätta för invånaren att vara delaktig och ha egenmakt, stödja kontakten mellan invånare och verksamheter, samt ge medarbetarna i verksamheterna effektivare arbetsverktyg.

Det kommer att behövas mycket arbete och stora insatser på hemmaplan hos landsting, regioner och kommuner för att få fram lösningar och tjänster som möter de behov som invånare och personal har.

Med Inera finns möjligheter till samverkan, återanvändning av kompetenser och lösningar och synergier för att få ut största möjliga nytta av de gemensamma investeringarna.

Johan Assarsson, VD, Inera

Digitalt verktyg för ökad diagnossäkerhet

På Sophiahemmet har man arbetat fram en digital strategi och arbetar målmedvetet med olika digitala projekt. Tillgänglighet för de mest behövande och ökad patientsäkerhet är två viktiga ledmotiv.

Husläkarmottagningen på Sophiahemmet är en av testbäddarna för olika digitala satsningar där det kliniska beslutstödet för prostatacancer är ett viktigt verktyg för att underlätta och kvalitetssäkra medicinska beslut.

Sophiahemmet berättar om effekten av att införa ett nytt digitalt verktyg i deras befintliga vårdinformationssystem.

Hilmar Gerber, Verksamhetschef för Husläkarmottagningen, Sophiahemmet

Framtidens vård-it-miljö

Citrix lösningar gör det lättare för sjukvårdens personal att röra sig på sjukhuset och ändå snabbt få tillgång till journalsystem och patientinformation.

Inloggning görs på central nivå och där sparas också sessionsinformationen även om man flyttar sig mellan avdelningar eller arbetsstationer, vilket möjliggör snabbare inloggning och mindre krångel.

It-supporten får samtidigt en enklare och säkrare it-miljö att administrera. Ta del av erfarenheterna från Akademiska sjukhuset.

Sören Björk, IT Infrastructure Group Manager, Akademiska Sjukhuset och Region Uppsala och Peter Söderholm, Teknikchef och evangelist, Citrix Norden

Framtidens vårdinformationsmiljö – erfarenheter från senaste upphandlingen och tankar inför framtiden

Västra Götalandsregionen ska ersätta stora delar av vårdens it-system med en ny modern och gemensam vårdinformationsmiljö. När ny teknik och nya arbetssätt förenklar frigörs mer tid för patienterna.

Med ett gemensamt journalsystem och en samlad läkemedelslista per patient ska det bli enklare för alla aktörer inom hälso- och sjukvården att samverka. Ta del av erfarenheterna från senaste upphandlingen och tankarna inför framtiden.

Ragnar Lindblad, chef för framtidens vårdinformationsmiljö, Västra Götalandsregionen

Förbered dig! Städa upp inför den digitala transformationen

I arbetet med ett framtida processorienterat vårdinformationsstöd (FVIS -SUSSA) har Region Dalarna identifierat nya förbättringsprocesser som skapar värden för både patienten och vårdpersonalen. Man har bl.a rensat bland 1300 mallar och 16000 termer.

En patientcentrerad process för gemensam inskrivning har identifierats, samt delar av vårdplanering och gemensam utskrivning i hela Region Dalarna på medicin och kirurgkliniken.

Effektmålen har varit bl.a minskad dubbeldokumentation, förbättrad patientöversikt, tydliggöra ansvar, vem som gör vad.

Många landsting står inför utmaningen att implementera ett processbaserat arbetsätt i framtidens vårdinformationsmiljöer. Vilka är utmaningarna? Hur gör man?

Monica Winge, Projektledare Framtidens vårdinformatonsstöd, Region Dalarna. Leg sjuksköterska, Fil Dr. i data och systemvetenskap, Stockholm Universitet

C2: Interoperabilitet

Införandet av Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande informationskälla som ska ge vården, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Den nya lagen om Nationella läkemedelslistan börjar gälla den 1 juni 2020, då ska det vara möjligt för vård och apotek att ansluta sig.

Två år senare, den 1 juni 2022, ska samtliga vård- och apoteksaktörer ha anslutit sina system till Nationella läkemedelslistan. Hur ser tidplanen och samarbetsformer med vården ut?

Magnus Åsén, programledare Nationella läkemedelslistan, eHälsomyndigheten

Avancerad analys i vården – möjligheter och utmaningar

Dagens tekniker, som bland annat Machine Learning och artificiell intelligens, öppnar upp för ett digitalisering och effektivisering av hälso- och sjukvården. Möjligheten finns redan idag att optimera resursanvändningen i vården och för vården att agera proaktivt, snarare än reaktivt.

Detta kräver nytänkande, användningen av avancerade analysmetoder och en koordinering mellan olika aktörer.

Serge de Gosson de Varennes, Fil. dr i Matematik, Senior konsult, Sopra Steria

På jakt efter framtidens regelverk

För att nå en smartare välfärd som bättre möter invånares behov och förväntningar, behöver vi ta ett kraftigt spadtag och göra upp med alla gamla lagar och regelverk som bygger på dåtidens värderingar, och som idag endast upprätthåller de revir och gränser som så många nu försöker riva.

Det är dags för framtidens regelverk där fokus flyttas från organisation till individ och relation.

Patrik SundströmProgramansvarig för ehälsa, SKL

Hur bidrar nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk till ökad patientsäkerhet och minskad administration?

Landsting/regioner och kommuner kommer de närmaste åren att genomgå en stor förändring när nya informationssystem implementeras.

Socialstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk (det internationella begreppssystemet Snomed CT, de hälsorelaterade klassifikationerna, Socialstyrelsens termbank).

Dessa skapar förutsättningar för en strukturerad och entydig elektronisk dokumentation samt möjliggör semantisk interoperabilitet, vilket även är ett av fyra insatsområden inom Vision e-hälsa 2025. Här är visionen framåt och vad som kan göras redan idag.

Anna Aldehag, Med dr, Enhetschef för informationsstruktur och e-hälsa, Socialstyrelsen

Framtiden närmar sig – ekosystem i förändring

Vilka förändringar kan vi vänta oss i sjukvårdssystemet de närmaste åren? Hur kommer interoperabiliteten fungera som en katalysator för förändringarna? Följande frågor tas upp av Hans:

  • Hur kommer vården att vara mer proaktiv och individualiserad?
  • Vilka tekniker och digitala lösningar är drivande i den utvecklingen?
  • Vilken roll kommer interoperabilitet att ha i utvecklingen?
  • Hur kommer sjukvården delas upp i olika delar och vilka nya spelare kan vi förvänta oss?
  • Vad är patientens intresse i utvecklingen, finns det hinder också?

Hans van den Brink, innovation manager, Västra Götalandsregionen

15.25–15.55 Kaffepaus

It i vården-priset delas ut för 21:a året i rad!

För 21:a året i rad bjuder vi in alla aktörer i svensk vård och omsorg att tävla om vem som är bäst i Sverige på it och e-hälsa. I sina nomineringar berättar de tävlande hur de har använt it för att förbättra vård och omsorg, till exempel genom att förenkla vårdprocesser, förbättra kommunikationsvägar, öka kvaliteten och utveckla patientsäkerheten.

Pristagarna utses av en kvalificerad och oberoende jury. Vem blir årets vinnare?

Årets prisutdelare: Jenni Nordborg, Regeringens samordnare för life science och ansvarig för life science-kontor

Framtidens tech – 5 st coola kommande lösningar

Vad väntar runt hörnet? Vi ger dig en glimt in i den nära framtiden och nästa generations smarta teknik. Sex korta presentationer "pitchar" av nya intressanta lösningar inom områden som VR, AI och internet of things.

Smarta instrument kan ge kirurger ett sjätte sinne

Smarta kirurgiska instrument med fiberoptisk spektroskopi och machine learning kan komma att hjälpa kirurgen att bedöma vävnadtyp i realtid.

Syftet är att kirurgens instrument ska kunna skilja på normal vävnad och olika sorters tumörvävnad kontinuerligt under ingreppet i framtiden.

Säkrare beslut under kirurgier och direkt feed-back på vävnadsprover är förhoppningen samtidigt som behovet av reoperationer p.g.a. undermåliga vävnadsprov minimeras till vinst både för patienten och för sjukhuset.

Gustav Burström, Leg. läk och forskare, Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) och neurokirurgi, Karolinska Institutet & Karolinska universitetssjukhuset

Att möta sina demoner i VR – Virtual Reality

För många personer som lider av kroniska psykoser finns få verktyg att tillgå för att bemöta de röster och synvillor som tar kontroll över livet.

Genom virtual reality har man kunnat ge psykos-patienter makten tillbaka genom att konstruera patientens synvillor i en virtuell värld som hen kan besöka med sin behandlare.

Virtuell verklighet erbjuder patienter en säker miljö där de kan möta och bemöta sina svårigheter och ger behandlande läkare en första-hand upplevelse av hur det är att lida av psykos.

Liknande lösningar kan användas för att under kontrollerade former möta olika sorters fobier, rädslor och för att bearbeta trauma.

Almira Osmanovic Thunström, forskare och verksamhetsutvecklare, Psykiatri Affektiva, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ur anestesins perspektiv – smarta glasögon i vården

Så kan smarta glasögon hjälpa till vid övervakning av patientens vitala parametrar samt larmhantering under operation och vid intrahospitala transporter.

Både den som är hos patienten och personal på annan plats i huset kan följa hur det går och hur patienten mår, direkt i sina glasögon.

Per Enlöf, Anestesisjuksköterska, Anestesi 5/Röntgenanestesi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Med augmented reality hittar GPS:en till operationsbordet

Augmented reality och 3D-navigering ger kirurgen ökat stöd vid operationer. Kirurgen får en exakt angivelse av var man är i kroppen, vilket ökar både säkerheten och den kirurgiska precisionen.

Röntgenbilderna kan tas om under operationens gång så att det kirurgiska utfallet kan utvärderas och justeringar göras innan patienten hunnit lämna operationsbordet. Tekniken kan minska antalet reoperationer, korta antalet vårddagar och ge bättre utfall för patienterna.

Gustav Burström, leg. läk och forskare, Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) och neurokirurgi, Karolinska Institutet & Karolinska universitetssjukhuset

Snubblometern – digital mätning av rörelser

Snubblometerns algoritmer mäter och analyserar biokinetisk data och kan känna igen aktivitet och upptäcka händelser som är viktiga för att förhindra fallolyckor, särskilt viktigt inom bland annat äldrevården.

Eva Ekvall Hansson, Universitetslektor, Docent, Med Dr, Leg. sjukgymnast, Lunds universitet

Bjud med patienterna på framtidens digitala kundresa

Vården står inför en förändringsresa. Med tjänstedesign och innovation som verktyg kan patienterna bjudas in att vara medskapare av framtidens vård. Finns det några lärdomar att dra från den digitala kundresan som bankerna och många andra branscher redan gjort?

Inspiratören Lisa Lindström från designbyrån Doberman, har med nytänkande metoder för innovation och engagemang på arbetsplatser varit ledande i att utmana och förnya utvecklingsprocesser på företag. Ta del av hennes tankar för vårdens digitala väg framåt.

Lisa Lindström, VD, Doberman och Inspiratör

AW-mingel

Avsluta dagen på topp med en AW tillsammans med branschkollegor, talare och partners i utställningsområdet. Vi bjuder på gott att dricka och snacks!

Med reservation för eventuella ändringar.

Plats för eventet

It i vården-dagen 2018 arrangeras i år på Stockholm Waterfront Congress Centre. Ett perfekt läge bredvid Stockholms Centralstation, med en mötesanpassad miljö och fantastisk service. Här finns alla förutsättningar för att du ska trivas under dagen.

När: 11 december, ca kl. 08.00 – 17.00 (After Work från ca kl. 17.00).
Adress: Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Foton från It i vården-dagen 2017

Partners till It i vården-dagen 2018

Citrix Systems Sweden

Citrix grundades på en central princip: att se till att världens appar och data är säkra och lätta att komma åt. Var som helst. När som helst. Och på alla enheter eller nätverk.

Vi påbörjade detta för 30 år sedan när vi lanserade fjärråtkomst. Och vi har aldrig ångrat oss.

Vi har alltid tyckt att teknik bör befria oss. Låta organisationer flytta fram gränserna för produktivitet och innovation. Ge människor möjlighet att arbeta var som helst och när som helst. Skänka sinnesro till IT eftersom viktiga system alltid är tillgängliga och säkra.

Det är därför vi på Citrix strävar efter en värld där varje människa, varje organisation och allting hör ihop. En plats där all verksamhet är digital verksamhet. Där organisationer överallt använder molnet, mobila- och Big Data för att uppfinna nya affärsmodeller och tänka nytt om hur vi arbetar och lever. En värld där våra kunder kan göra det omöjliga möjligt.

Kort sagt är vårt mål att göra tekniken till en befriare. Igen.

Doctrin

Kentor

Tieto

Tieto är det ledande IT-tjänstföretaget i norra Europa och erbjuder IT- och produktutvecklingstjänster. Våra specialiserade IT-lösningar och tjänster ger, tillsammans med en stark plattform av tekniska lösningar, en konkret affärsnytta för våra lokala och globala kunder.

Intersystems

Compugroup

Visiba Care

Dell EMC

Platform24

Adea Medical Rithm

Min Doktor

Quinyx

Aweria

Dreambroker

Är du intresserad av ett sponsorskap?
Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna!

Bli partner ››

Tack till våra samarbetspartners

Gorilla Popcorn

Melody Flowers

This is Nuts

 Arrangörer

Dagens Medicin

Kontakt

Caroline Askheim
Marknads- & deltagaransvarig
0705-778 108
caroline.askheim@idg.se

Alexandra Appelqvist
Projektledare Partners
0733-358 681
alexandra.appelqvist@idg.se

Felicia Steen
Projektledare
0735-982 220
felicia.steen@idg.se

Louise Olheden
Programansvarig
0703-469 840
louise.olheden@dagensmedicin.se