Tack för i år! Välkommen tillbaka 30 november 2016

På It i vården-dagen den 26 november samlades närmare 400 personer från hela landet för en inspirerande heldag om framtidens it-lösningar inom vård och omsorg. Ett historiskt besökarrekord, som vi naturligtvis är väldigt glada över och visar på ett ökat intresse för digitaliseringens möjligheter. Tack till alla som var med på plats och hoppas vi ses nästa år igen!

Har du förslag på hur vi kan förbättra dagen? Kontakta gärna oss på csevent@idg.se. Din åsikt är viktig.

Reservera din plats till It i vården-dagen 30 november 2016

Lämna din e-postadress nedan så kontaktar vi dig så snart vi öppnat registreringen och lanserat programmet.

  • Du förbinder dig inte till någonting i detta läge och din e-postadress kommer inte att föras vidare till någon extern part.

Tack till årets fantastiska talare

Dagens program

08:30


Frukost och registrering

09:30


Välkommen!

Dagens moderator öppnar konferensen

09.35


Är samarbetet 3R nyckeln till framtidens vårdinformationsmiljö?

Stockholm, Västra Götaland och Skåne ska tillsammans modernisera sina vårdinformationssystem. Det är det i särklass största och mest omtalade projektet inom svensk vård-it någonsin, som innebär att gammal och dåligt fungerande teknik fasas ut och ersätts av intelligenta och verksamhetsstödjande beslutsstöd.  Målet är att ta fram en modern och välfungerande vårdinformationsmiljö som inte bara är ett verktyg för personalen och forskningen utan också för patienterna. Framtidens it-stöd måste kunna ta emot även den hälsodata som patienten själv kan skapa genom smarta sensorer och appar, vilket skapar fantastiska möjligheter både för dem som lider av kroniska sjukdomar och för de som är friska och vill leva hälsosamt för att undvika sjukdom. Hur går utvecklingen av projektet och vad krävs för att projektet skapar avsedd nytta för patienter och hälso- och sjukvården?

Daniel Forslund (FP), innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting, ordförande i 3R: s politiska styrgrupp.

10:10


Den uppkopplade patienten – en väg, tusen möjligheter

Med mobila lösningar och med hjälp av sensorer har man i Holland kunnat visa på omfattande positiva effekter med minskade vårdvolymer och högre kvalitet i vården. Patienten kan välja att vara kopplade till ett medicinskt center där sjuksköterskor monitorerar patienterna. Man monitorer bland annat andning, hjärtfrekvens, vikt och andra parametrar som är av betydelse för patientens diagnos. Genom att följa patientens egna hälsomätningar kan sjuksköterskorna agera proaktivt och komplikationer kan förhindras. Statistiken från Holland visar på att 30-60 procent färre vårdinsatser krävs samtidigt som kundnöjdheten ligger på 95 procent. Vid uppföljande intervjuer är det tydligt att känslan av ökad självständighet är mycket viktig för flertalet patienter. I dag är 125 000 holländare uppkopplade mot dessa mobila lösningar och användarnas medelålder är 79 år.

Carolina Wallenius, Health Care Futurist, Focus Cura Sverige.

10:40


Förmiddagskaffe

Ta tillfället i akt att nätverka och utbyta erfarenheter med deltagare och partners.

11:10


Partnerpresentation: Cancervården inför stödjande processer
för snabbare insatser som räddar liv

Hur skapar Patos nytänkande med fokus på nytto- och värderealisering? Västra Götalandsregionen (VGR) kommer att bli den första regionen i Sverige som inför ett omfattande och samordnat verktyg för att stödja processerna inom patologin i regionen. Syftet med den digitala översynen är att strömlinjeforma processen för att diagnostisera cancersjukdomar, kvalitetssäkra tester och analyser och avsevärt sänka väntetiderna - från remiss till svar.

Programpunkten presenteras i samarbete med Tieto, en partner till It i vården-dagen.

Björn Myrvold, Nordenchef, Tieto Health Care & Welfare

11:35


Health Innovation Platform (HIP) – verktygslådan för personer
med innovativa lösningar för sjukvården

Syftet med HIP är att utveckla e-hälsotjänster för invånare genom öppen innovation. Via HIP får utvecklare, designers och entreprenörer tillgång till verktyg som förenklar utveckling av e-hälsotjänster för vård och patient. Bland annat erbjuder HIP instruktioner och färdig kod (API:er) som motsvarar de juridiska krav som är en förutsättning för att utveckla tjänster med patientdata. HIP utgör på så vis grunden eller startpunkten för att ta fram nya lösningar för svensk e-hälsa.

Nina Sellberg adj. professor i e-Hälsa inom bild- och funktionsmedicin, Karolinska Institutet, projektledare, Mina Vårdflöden, Casper Winsnes, projektledare för e-tjänsterna, Mina Vårdflöden.

12:05


Lunch

Fortsätt diskussionen över en bit mat.

13:05


Vem styr och vem är delaktig när nya it-lösningar sjösätts i vården?

Forskning har visat att införandet av it-system inom vården, som skulle effektivisera arbetet och öka patientens delaktighet, ofta drar ut på tiden. Det är framförallt attityder, värderingar och brist på tid som påverkar införandet av ny teknik. Vid implementering av nya it-system behöver chefer och ledare stöd kring att skapa en kultur där personalen blir delaktig och involverad genom hela processen. Samtidigt behöver professionen få vara med och designa det dagliga arbetet där it är ett självklart hjälpmedel.

Malin Hofflander, tekn. dr i tillämpad hälsoteknik, verksamhetskonsult och utvecklare av it-verktyg.

13:30

Partnerpresentation: The Orthopedic Surgery at Sahlgrenska
Sjukhuset is transforming healthcare with value based care delivery

Value-based care is usually described as a paradigm shift which not only looks at cost and process, but also considers the quality measures of long term patient well-being. Critical to the success of this program was active monitoring across multiple data sources, the team needed a single place to see the impact of decisions and proactively support their continuous improvement. The team turned to Qlik and set about building scorecards and dashboards to inform and manage this transformation at every step of the journey.

Läs Qliks rapport "From Confusion to Clarity - Global Healthcare Data Trends and Challenges" här.

David Bolton, Global Industry Solutions Director, Healthcare, Qlik.

13:55


Så blir it naturligt stöd i vården

It i vården blir ett allt mer naturligt stöd när vårdens digitala tjänster stödjer det dagliga arbetet, på liknande sätt som digitala tjänster är en självklarhet i vardagen. Därför måste samspelet mellan it och vård ses som en del i hälso- och sjukvårdens DNA. Vi nämner ofta begreppet samspel mellan it och vård som en framgångsfaktor i sammanhanget, men varför blir det då så problematiskt? Västerbottens läns landsting har gjort en förändringsresa där man via styrande dokument skapat processer som stödjer ett effektivt arbete med e-hälsa.

Christina Igasto, PhD, E-hälsochef Västerbottens läns landsting.

14:20

KEYNOTE: Digitaliseringens möjligheter (och hot) – I världen! I vården!

Digitaliseringen är en av de största revolutioner som mänskligheten går igenom och denna transformation ställer höga krav på både angreppssätt och förändringsbenägenhet. Vad kan vi lära av övriga världen? Hur borde Sverige, som har världens mest digitalt kompetenta befolkning agera och på vilket sätt kan vi leda utvecklingen?

Sofia Svanteson, Entreprenör och Designstrateg, Ocean Observations

14:45


Utdelning av It i vården-priset

I år delar vi ut priset i två kategorier:

Juryns stora pris – till bästa region/landsting, sjukhus eller annan organisationsövergripande verksamhet.
Årets nytänkare – till en eller flera personer som utvecklat en idé eller verksamhet som gjort stor skillnad.

Läs mer om priset här

15:00


Eftermiddagsfika

15:30


Förväntningar och förhoppningar  - Vad innebär det personliga
hälsokontot för användaren?

E-hälsomyndigheten har på uppdrag av Socialdepartementet tagit fram ett personligt hälsokonto, HälsaFörMig. Där man som användare ska kunna överblicka och lagra sin egen hälsoinformation. Men det ska även bli möjligt att ansluta tjänster som utvecklats för tredjepartsleverantör, som applikationer för uppföljning av egenvård och friskvård via hälso- eller träningsdagbok. Höstkontot är under uppbygnad, men vad kommer satsningen innebära för den enskilde och för vården?

Tomas Lithner, avdelningschef vård/apotek och ansvarig för HälsaFörMig, eHälsomyndigheten.

16:00


Paneldiskussion: Vårdförlopp i realtid på individ, klinik och regionsnivå
- har IT-drömmen blivit en klinisk verklighet?

I Jönköping har två kirurger under det senaste året designat, utvecklat och implementerat en journalintegrerad patientöversikt som monitorerar cancerpatienternas vårdförlopp i realtid på individ, klinik och regionsnivå. All data hämtas automatiskt från journalen och förs över till en digital översikt som monitorerar patientens resa genom vårdapparaten och varnar för när specifika ledtider blir för långa. Har man hittat lösningen till att överföra data över organisationsgränserna? Kan vi se ett slut på dubbeldokumentationen? Är ”Vårdförloppet” möjligt att applicera på alla och mellan alla verksamheter i hälso- och sjukvården oavsett journalsystem?

Introduktion: Lina Westman, specialistläkare och teamchef, enheten för tarmkirurgi, Höglandssjukhuset Eksjö,
Niklas Zar, överläkare, Länssjukhuset Ryhov, sektionsledare, enheten för tarmkirurgi, Region Jönköpings län,
Staffan Winter, projektledare, Nationella programmet för datainsamling, NPDi.

Panel: Fredrik Frimodig, chef för avdelningen informationsteknologi, e-hälsomyndigheten,
Emma Spak, ordförande Sveriges yngre läkares förening,
Per Olof Egnell, verksamhetsledare för innovation och hälsa, Luleå tekniska universitet,
Mats Eriksson, vice ordförande i Sjukvårdsdelegationen, SKL, ordförande i regionstyrelsen, Region Halland, med flera.

16:40


Mingel med snack, dryck och musik!

Plats: Hotel Rival i Stockholm

Hotel Rival ligger vid Mariatorget i Stockholm och erbjuder ett utmärkt kök, proffsig service, centralt läge och en fantastisk inramning. Här finns alla förutsättningar att stormtrivas under dagen.

Adress: Mariatorget 3

Det här får du som deltagare

Bulletpoint_Bullet_Listicon_Shape_Bulletfont_Glyph_Typography_Bullet_Point_Customshape_Wingding_Custom_Tick_Accept_Check_Ok_Yes-18_18 Inspiration, case och expertis om morgondagens lösningar
Bulletpoint_Bullet_Listicon_Shape_Bulletfont_Glyph_Typography_Bullet_Point_Customshape_Wingding_Custom_Tick_Accept_Check_Ok_Yes-18_18 Nätverkande med branschkollegor, experter och leverantörer
Bulletpoint_Bullet_Listicon_Shape_Bulletfont_Glyph_Typography_Bullet_Point_Customshape_Wingding_Custom_Tick_Accept_Check_Ok_Yes-18_18 Tillgång till talarnas presentationer efter eventet
Bulletpoint_Bullet_Listicon_Shape_Bulletfont_Glyph_Typography_Bullet_Point_Customshape_Wingding_Custom_Tick_Accept_Check_Ok_Yes-18_18 Utsökt mat och dryck under hela dagen inklusive ett festfyllt mingel!

Tack till våra partners

Tieto

Tieto är det ledande IT-tjänstföretaget i norra Europa och erbjuder IT- och produktutvecklingstjänster. Våra specialiserade IT-lösningar och tjänster ger, tillsammans med en stark plattform av tekniska lösningar, en konkret affärsnytta för våra lokala och globala kunder.

SLL

Vinnova

Qlik

SAP Svenska Aktiebolag

Visiba Care

Kontakta oss

Anna Nilsson
Event Director
Telefon: 070-771 40 51

Katarina Forsberg
Innehållsansvarig
Telefon: 0735 – 58 65 77

Daniel Binett
Försäljningschef
Telefon: 070 – 798 66 62

Viktor Sandberg
Marknadsansvarig
Telefon: 072 – 224 49 85