5 DECEMBER 2017 • MÜNCHENBRYGGERIET • STOCKHOLM

Tack för i år!

Sveriges viktigaste mötesplats för digitaliseringen inom vården

Den 5 december samlades över 450 personer från hela landet på It i vården-dagen 2017. Årets program fokuserade på AI och IoT inom vården och bjöd på de senaste digitala lösningarna, praktiska case och trender i nästa generations vård-it.

Tack till dig som deltog! Vi hoppas att dagen var givande och gav dig inspiration och kunskap om hur digitala verktyg och lösningar kan förbättra vården för både vårdpersonal och patient. Vi lovar att göra It i vården-dagen 2018 till en ännu bättre mötesplats.

Intresseanmälan

Lämna din mailadress så håller vi dig uppdaterad!

Talare på It i vården-dagen 2017

Klicka på respektive talare för att läsa mer.

Det här får du som deltagare

 • En heldag fylld av inspiration och expertis om dagens och morgondagens digitala lösningar

 • Konkreta case på it-lösningar som har lyft vården – för både personal och patient

 • Nätverka med hundratals branschkollegor, experter och leverantörer från hela landet

 • Mat, dryck, frukt och AW – vi håller din energinivå på topp under hela dagen!

 • Tillgång till presentationer och dokumentation från dagen

Program

Registreringen öppnar

Se till att befinna dig på plats i god tid innan programmet på scen drar igång och starta dagen med frukost.

Välkommen till It i vården-dagen 2017

Dagens moderator, Christina Kennedy, hälsar dig välkommen.

Digitalisering av vården – vad gör regeringen?

Vad gör regeringen konkret för att förbättra digitaliseringen av vården och samhället? Hur ser satsningarna ut och vem vinner på dem? Vad innebär skillnader mellan stad och land, unga och äldre? Hur ser regeringen på framtiden och frågor som berör AI och IoT?

Peter Eriksson (MP), Bostads- och digitaliseringsminister

Så ska ny teknik förbättra vården och hälsan för medborgarna

Vad gör man i Stockholms läns landsting för att nå eHälsovisionen? Det finns en rad olika e-tjänster som ska stödja både vårdpersonal och patienter. Vi får bland annat ta del av det stora arbete med att införa digitala vårdbesök som blir en del i det ordinarie vårdutbudet från årsskiftet och höra om den kommande nya IT-organisationen. Hur ser man att artificiell intelligens och Internet of Things kan förbättra vård och hälsa för medborgarna?
Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting

Vad kan maskininlärning, neurala nätverk och deep learning göra för sjukvården?

Maskininlärning har ofta varit oåtkomlig för sjukvården eftersom den kräver stora mängder data, men med digitaliseringen av sjukvården är förutsättningarna idag helt annorlunda jämfört med tidigare.

Max Gordon, ortopedspecialist och forskare på Danderyds sjukhus samt arrangör för Stockholm R useR Group

Kaffepaus

Vi fyller på energinivån med en god förmiddagsfika i utställningsområdet och passar på att nätverka!

Vad krävs för att göra teknik som respekterar patienten?

Nya modeller och tekniker strävar efter att sätta patienten i centrum. Men den senaste forskningen om hur människa och teknik interagerar väcker frågor om nya etiska dilemman. Vad innebär det för den som ska designa teknik för vården?

Robyn Schimmer, doktorand, Umeå universitet

Biosensorer - tekniken som kan revolutionera diagnostiken

För första gången kan biosensorer kombineras med tryckt elektronik. Biosensorer kan tryckas på små pappers- eller plastkort, i format små som kreditkort. Displayen sitter direkt på kortet eller så fästs en sändare som skickar resultatet vidare till smartphonen. Anthony Turner har jobbat med biosensorer, som används för att analysera blod och saliv, sedan 1980-talet. Han var med och tog fram de sensorer som diabetiker använder i dag för att själva kunna analysera hur mycket socker de har i blodet.

Anthony Turner, professor, Linköpings universitet

Hur gick det när man skulle byta datasystem för IVA-journaler på Norrlands universitetssjukhus?

Vad gick fel och vad gick rätt? Hur mycket kostade det och vilken kompetens behövdes för att göra övergången säker och smidig? Överensstämmer våra förväntningar på tekniken med vad datasystemen kan leverera i vardagen?

Johan Thunberg, bitr verksamhetschef och överläkare, Centrum för anestesi operation och intensivvård, Västerbottens läns landsting

Tieto: Vård i hemmet måste vara både smart och trygg

Vård i hemmet blir ett allt viktigare sätt att ta hand om vårdbehövande. Men för att vi ska kunna känna oss trygga med detta krävs en individanpassad, säker och smart välfärdsteknologi. Här sker idag en mycket intressant utveckling i dialog mellan vårdgivare och leverantörer. Där samverkan har skapat smarta lösningar med individens behov i centrum.

Anna-Lena Möllstam, projektledare samverkan mellan kommun och landsting, Nacka kommun, Jonas Ek, projektledare välfärdsteknik, Nacka Kommun & Joakim Börjesson, affärsansvarig för Tieto SmartCare

Lunchpaus

Mingellunch serveras i utställningytan.

Under lunchen hör du Doctrin i Sal Nobelterassen – föredraget är valfritt att lyssna på, ta med din lunchtallrik och lyssna!

Doctrin: Digital sjukvård i praktiken – lärdomar och resultat

 • Perspektiv på målbilden för hur framtidens vårdsystem bör utformas med hjälp av digital teknik
 • Doctrins digitala lösningar för att bygga effektiva och skalbara lösningar för hela vårdsystem
 • Lärdomar och resultat från den digitala transformationen av Capios primärvård

Magnus Liungman, VD Doctrin

Välj mellan tre parallella spår

Passen är 20-25 minuter långa med en 5 minuters paus mellan varje så att du kan välja fritt.

Sal: Mälarsalen

Vad händer när digitala biomarkörer möter klinisk data genom appar?

I takt med att befolkningen samlar in och delar fler typer av hälsodata, och blir vana vid att kontrollera sina egna hälsodata, kan varje enskild individ börja fungera som en central data-aggergator. Vad innebär det för kroniskt sjuka, vården, forskningen och industrin?

Sofia Svantesson, Founder & Design Strategist, Ocean Observations

Sal: Nobelterrassen

Överraskningar och missuppfattningar om AI

Vad är AI, maskininlärning och Deep Learning? Vilka är orsakerna till och drivkrafterna bakom den snabba utvecklingen? Vad är överdrifter och vad kan man rimligen förvänta sig? Vilka tillämpningar använder vi redan och vad är på gång? Hur förhåller sig regeringar och myndigheter i till exempel USA och Sverige till utvecklingen?

Göran Lindsjö, AI-rådgivare till Finansdepartementet

Sal: Lindgren

Telemedicin en del av helheten

Telemedicin är i sig inte nytt, men begreppet är inte heller väldefinierat. Telemedicin är för Karolinska sjukhuset ett koncept där man fokuserar på en helhetslösning där man kan bedriva vård oberoende av vilken plats de olika aktörerna befinner sig. Vilka olika tekniker och tjänster arbetar KS med nu och hur gör man för att få helheten att fungera med ersättningssystem, säkerhet och arbetsmiljö.

Kristina Groth, ansvarig telemedicin, Karolinska sjukhuset

Sal: Mälarsalen

Citrix: Vårdterminal – ett valbart alternativ för IT-arbetsplats som tjänst inom SLL

SLL IT levererar IT-arbetsplats, SLL eKlient, som tjänst till två tredjedelar av Stockholms läns landsting. Det virtuella klientkonceptet Vårdterminal har tagits fram tillsammans med sjukhusen inom SLL för att adressera verksamhetens behov av snabb användarväxling och sessionsförflyttning.

Att kunna förflytta sig mellan olika IT-arbetsplatser utan att på nytt behöva starta alla sina applikationer. Vårdterminal erbjuds som ett valbart alternativ för IT-arbetsplats som tjänst inom SLL.

Stefan Engstrand, Tjänsteansvarig för IT-arbetsplats på SLL IT, berättar om bakgrunden till Vårdterminal, fördelarna med lösningen och hur SLL resonerat kring framtagningen av tjänsten. Tillsammans med Peter Söderholm, teknisk chef på Citrix Sverige, pratar han om den tekniska lösningen som gör det hela möjligt, utmaningar och framtid.

Peter Söderholm, Manager Systems Engineering, Nordic, Citrix och Stefan Engstrand, Tjänsteansvarig IT-arbetsplats, SLL IT

Sal: Nobelterrassen

DIPS: Nästa steg – för den öppna plattformen

 • Från traditionell digital journal till en standardiserad öppen informationsmodell
 • Från arkivfunktion till processstödande informationssystem
 • Strukturerad och indexerad information - för att underlätta framtiden för AI och analys
 • Beslutsstöd - kunskapsbaserad och datadriven
 • Konfigurerbar modell kontra beroende av systembeställningar från leverantör
 • Bygga processer och expandera funktioner – flexibel

Alexander Theodorsen, VD DIPS eHealth

Sal: Lindgren

Philips: Digitalisering – den fyrdimensionella utmaningen

Det finns en bred samsyn kring nödvändigheten av digitalisering av vården. Vi ser snart varje dag exempel på initiativ, projekt och innovationer. Inom de flesta landsting och regioner formeras olika strukturer för att hantera, driva och styra digitalisering. Ändå verkar det vara svårt att få ett samlat grepp och att åstadkomma verkliga breddinföranden med motsvarande nytta.

Peo Lisén beskriver Philips erfarenheter av att hjälpa våra kunder att metodiskt skapa en styrbar digitalisering med bra verksamhetsnytta. Vi belyser digitaliseringen ur fyra dimensioner, alla nödvändiga för att få styrbarhet och effekt. Detta ger oss möjlighet att ta fram väl underbyggda beslutsunderlag, möjlighet att prioritera mellan initiativ och samtidigt undvika hinder och olika typer av låsningar. Den bild vi får är också ett bra stöd för förändringsledare och beslutsfattare.

Peo Lisén, Senior Konsult Healthcare Transformation Services, Philips Health Systems Sverige

Sal: Mälarsalen

Min Doktor: Så kan både patient och samhälle dra större nytta av digital vård 

Varför väljer patienten digital vård och vad krävs för att samhället ska dra största möjliga nytta av teknikens potential? Vi presenterar resultaten av en SIFO-undersökning om svenskarnas inställning och lyfter vilka förändringar vi ser kommer krävas av det offentliga för att vården ska kunna möta framtidens behov.

Daniel Persson, Affärsutvecklingschef, Min Doktor & Mats Wennberg, Apotekare på Apoteket

Sal: Nobelterrassen

Zerto: Bättre omsorg genom att säkerställa kontinuerlig tillgänglighet av patientdata och applikationer 

Vad är resultatet av den senaste Datortomografin? Vilken typ av medicin använder en patient? fungerar systemen på intensivvårdsavdelningen? När är ditt nästa möte? frågor som har en viktig sak gemensamt: tillgång till IT!

Idag är IT-relaterade katastrofer inte bara förorsakat genom vädret. Strömavbrott, ransomware och även utnyttjande av ny infrastruktur kan orsaka problem för IT driften. Med behovet av kontinuerlig tillgänglighet måste organisationer kunna reagera på en störning så snabbt att slutanvändare och kunder inte påverkas av det.
De viktigaste skillnaderna mellan säkerhetskopiering, katastrofåterhämtning och kontinuitet i verksamheten.

 • Fördelarna med hypervisorbaserad replikering
 • Hur man skyddar kritiska applikationer och data med RPO på sekunder och RTO på minuter
 • Hur Zerto hjälper dig att skapa en avbrottsfri tjänst

Jonas Holmgren, Systems Engineer Nordics hos Zerto & expert på katastrofåterställning

Sal: Lindgren

Kentor/Sopra Steria: AI & machine learning inom vården – möjligheter och konkreta exempel

 • Hur kan vi få bättre beslutsstöd för vårdpersonal?
 • Digitala stöd för kronikers egenvård och monitorering
 • Flippen: Individualiserad primärvård, här och nu

Serge de Gosson de Varennes, Fil. Dr i Matematik & Henrik Ahlén, Strateg eHälsa

Kaffepaus

Vi fyller på energinivån med en god eftermiddagsfika i utställningsområdet och passar på att nätverka!

"Patient empowerment" – hur kan tekniken revolutionera mötet mellan patienter, sjukvård och samhälle?

Lucien Engelen leder en av Europas banbrytande think tanks som vill forma framtidens sjukvård. REshape Innovation Center vid Radboud University Medical Center i Nijmegen startade som ett experimentlabb för att utveckla och testa nya tekniska lösningar och arbetssätt som kan möta behoven hos patienter, sjukvård och samhälle bättre än vad som sker idag.

Lucien Engelen, director, Radboud REshape & Innovation Centre vid Radboud University Nijmegen Medical Centre, Holland. TED-talker

Varför tar digitaliseringen sådan tid?

Digitaliseringen har stor potential att effektivisera vården och förbättra vår hälsa. I rapporten, Vården bortom IT pekas betydelsefulla hinder ut som bromsar eller omöjliggör utveckling. Det handlar om ålderdomliga regelverk, politiska paradoxer, myndigheter som inte tillåts utföra sitt jobb, verksamheter som är anpassade efter en sjukdomsbild som inte längre dominerar och bristande förutsättningar för löpande förbättringsarbete.Här finns även förslag på åtgärder som behöver vidtas för att komma vidare.

Anders Ekholm, vice vd, IFFS

Paneldebatt: Hänger vården med?

Tidigare år talades det mycket om appar, sociala medier och journallösningar inom sjukvården. Nu har allmänhetens och teknikbolagens fokus flyttat till artificiell intelligens, Internet of things samt deep learning. Hänger sjukvården med på denna utveckling och om inte, vilka konsekvenser kan det få?

Medverkande: Patrik Sundström, ehälsoansvarig SKL, Anders Ekholm, vice vd, IFFS, Göran Lindsjö, AI-ansvarig, Finansdepartementet, Jean-Luc af Geijerstam, tf. chef för avdelningen för samordning, eHälsomyndigheten, Ulrika Elmroth, vice ordförande, Svensk förening för allmänmedicin, SFAM

It i Vården-priset delas ut för 20:e året i rad!

För 20:e året i rad bjuder vi in alla aktörer i svensk vård och omsorg att tävla om vem som är bäst på IT och e-hälsa i Sverige. I sina nomineringar berättar de tävlande hur de har använt IT för att förbättra vård och omsorg, till exempel genom att förenkla vårdprocesser, förbättra kommunikationsvägar, öka kvaliteten och utveckla patientsäkerheten.

Pristagarna utses av en kvalificerad och oberoende jury. Vem blir årets vinnare? 

Summering av It i vården-dagen 2017

Dagens moderator, Christina Kennedy, summerar de viktigaste lärdomarna från dagen

AW-mingel

Avsluta dagen på topp med en AW tillsammans med branschkollegor, talare och partners i utställningsområdet. Vi bjuder på gott att dricka och snacks, samtidigt som du har stans bästa utsikt över Stockholm.

Med reservation för eventuella ändringar.

Över 450 besökare var på plats – här är några av dem

 Arrangörer

Våra partners under It i vården-dagen 2017

Tieto

Tieto är det ledande IT-tjänstföretaget i norra Europa och erbjuder IT- och produktutvecklingstjänster. Våra specialiserade IT-lösningar och tjänster ger, tillsammans med en stark plattform av tekniska lösningar, en konkret affärsnytta för våra lokala och globala kunder.

KRY

Dips

Intersystems

Citrix Systems Sweden

Citrix grundades på en central princip: att se till att världens appar och data är säkra och lätta att komma åt. Var som helst. När som helst. Och på alla enheter eller nätverk.

Vi påbörjade detta för 30 år sedan när vi lanserade fjärråtkomst. Och vi har aldrig ångrat oss.

Vi har alltid tyckt att teknik bör befria oss. Låta organisationer flytta fram gränserna för produktivitet och innovation. Ge människor möjlighet att arbeta var som helst och när som helst. Skänka sinnesro till IT eftersom viktiga system alltid är tillgängliga och säkra.

Det är därför vi på Citrix strävar efter en värld där varje människa, varje organisation och allting hör ihop. En plats där all verksamhet är digital verksamhet. Där organisationer överallt använder molnet, mobila- och Big Data för att uppfinna nya affärsmodeller och tänka nytt om hur vi arbetar och lever. En värld där våra kunder kan göra det omöjliga möjligt.

Kort sagt är vårt mål att göra tekniken till en befriare. Igen.

Strikersoft

Aweria

QualiWare

Munkeby Systems

Zerto

Min Doktor

Visiba Care

Compugroup

Philips

IT-mästaren

Kentor

Doctrin

Platform24

Är du intresserad av ett sponsorskap? Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna!

Bli partner ››

Kontakt

Maria Lindkvist
Programansvarig
0705-50 16 14

Caroline Askheim
Projektledare
0762-75 67 10

Viktor Sandberg
Marknadsansvarig
0722-24 49 85

Rebecca Klüger
Projektledare/Talare
0735-25 60 98