Tack till alla ni som besökte It i skolan 2015!

Återigen slår It i skolan rekord – över 200 besökare inom offentlig och privat skolverksamhet, leverantörer till skolor och representanter från kommuner var på plats för att ta del av det allra senaste inom it i skolan!

Vi ses igen nästa år!

Är du intresserad av It i skolan 2016? Vi håller dig uppdaterad!

Tack till alla inspirerande talare!

Program It i skolan 2015

8:30

Varmt välkommen!

09:00

Dagens moderatorer, Jörgen Lindqvist, chefredaktör Computer Sweden och Bo Nordlin, chefredaktör Upphandling24, inleder dagen

09:10

PUL i skolan - utmaningar och lösningar
Senaste nytt kring den dataskyddsförordningen. PUL i skolan, utmaningar och hur du löser dem.

Lotta Kavtaradze, jurist, PUL-akademin.

09:45

Mål: 100% Google
Malmö stad berättar om den IKT-strategi som ligger bakom upphandlingen av Googles Chromebooks och hur de lyckats lösa PUL-problematiken med användning av Apps-tjänsten.

Anders Malmquist, skoldirektör, Malmö stad

10:15

Välförtjänt kaffepaus!

10:45 Partnerpresentationer

Hur kan it användas framgångsrikt i skolan?
Digitala verktyg kan underlätta både undervisning och administration i skolan. It i skolan är inte i första hand en teknikfråga utan handlar om en förändringsprocess. Hur kan skolan förändras och dra nytta av moderna och smarta arbetssätt med hjälp av digitala verktyg? Vi presenterar hur elevernas lärande utvecklas samtidigt som pedagogernas roll stärks och underlättas.

Ann Hellenius, avdelningschef utbildningsförvaltningen, Stockholm stad & Fredrik Pantze, head of education, Tieto

Digital färdighetsträning som utvidgar läromedlen
Så kan extra färdighetsträning flyttas till en digital miljö. När det digitala är nära sammanknutet med det traditionella läromedlet och dess inlärningstakt, blir träningen både strukturerad och effektiv.  Som lärare får du god överblick och ett effektivt redskap för uppföljning. Eleverna får ett nytt sätt att träna på och de stimuleras och motiveras genom att uppgifterna anpassar sig efter deras individuella förmåga. Målgrupp åk 1-6.

Camilla Karlsson, Futuraskolan, & Fredrik Kennebäck, Sanoma Utbildning

11:10 Partnerpresentationer

Formativ bedömning med digitala verktyg
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har lång erfarenhet av digitalisering. De såg tidigt ett behov av att digitalisera hela provsituationen och kontaktade därför DigiExam.  Tack vare den nya digitaliseringen slipper lärare en tung administrativ börda. Eleverna får jobba med verktyg de är vana vid och en del har till och med höjt sina resultat.

Lars Lingman, utvecklingsledare Stiftelsen Viktor Rydbers skolor, & Nima Marefat, vice vd, DigiExam

Skoldatorer i ett livscykelprogram
Med rätt upplägg från början blir investeringen trygg, effektiv och fri från strul. Lär dig fallgroparna och undanröj onödig administration. Exempelvis logistik vid skadehantering, återköp, anpassad försäkring och asset management i en miljöneutral operationell hyra.

Anders Bredby, senior KAM,  Acento Finance

11:35 Partnerpresentationer

Fullfölj digitaliseringen av din skola
Fullfölj digitaliseringen av din skola genom att ta ett samlat grepp kring det pedagogiska innehållet. En ny typ av digitala läromedel, interaktiva böcker, ger nya möjligheter. I takt med ökande investeringar i teknik väcks fler frågor om innehåll och pedagogik för att elevens nya dator eller surfplatta verkligen ska göra någon skillnad. En ny typ av läromedel, interaktiva böcker ger förbättrade förutsättningar för både elevernas och det kollegiala lärandet och ger lärarna möjlighet att jobba effektivare.

Martin Ljungström, key account manager, Gleerup Utbildning AB

Vad gör eleverna på nätet?
Pamela kommer att prata med utgångspunkt i .SE:s årliga rapport Eleverna och Internet 2014. Vad betyder internet för skolelever, vad gör de när de är på nätet och i vilken utsträckning används digitala läromedel i skolan?

Pamela Davidsson, chef för området statistik och fakta på .SE.

12:00

Mingellunch med härliga branschkollegor

13:00

Från teknik till resultat
Skolor får allt högre krav på sig att utveckla sin pedagogiska verksamhet digitalt. AcadeMedia genomför en viktig satsning på ”IT för bättre lärande” för att accelerera och stödja denna utveckling.

Parallellt med verksamhetens ökade fokus på användning av IT, drivs ett projekt för att säkerställa att utrustningen hanteras på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt genom hela livscykeln från inköp, användning till avveckling. Resultatet är lägre kostnader och bättre kontroll.

Stefan Viklund, it-chef, & Petter Hallman, koncernansvarig för operationella förändringar, AcadeMedia

13:30

Ta it-tempen på din skola! Ett verktyg för att leda med it.
LIKA, it-tempen för skolan, är ett webbverktyg vars mål är att vara ett enkelt, konkret stöd för att underlätta för framför allt rektor i arbetet med att leda med IT. Det är ett självskattningsverktyg som resulterar i förslag på handlingsplan och prioriteringsområden. Över 350 rektorer runt om i landet valt att ”publicera” sina värderingar för att kunna arbeta kommunövergripande med resultatet. Johanna Karlén berättar hur verktyget används idag för verksamhetsförbättring.

Johanna Karlén, projektledare SKL och IKT-samordnare Lunds kommuns skolor

14:00

Släpp kontrollen och nå framgång!
Hur driver du en satsning på it i skolan som både tillgodoser huvudmannens krav och motsvarar personalens förväntningar samt hjälper eleverna att nå uppsatta mål och känna glädje i arbetet? Du vågar släppa kontrollen! Rektor Peyman Vahedi delar med sig av Ådalsskolan i Kramfors resa samt berättar om den senaste egenutvecklade satsningen, appen Course!

Peyman Vahedi, rektor, Ådalsskolan i Kramfors

14:30

Välförtjänt kaffepaus!

15:00

Skriva sig till läsning - och sen då? It som inkluderande verktyg.
Ulrika, pristagare i årets Guldäpple, och Jesper sammanfattar sin långa erfarenhet av skriva sig till läsning som undervisningsmetod och tittar på vad är nästa steg. Vilken väg framåt ska vi välja när det gäller att använda it som inkluderande verktyg i skolan?

Ulrika Jonson, specialpedagog, & Jesper Samuelsson, rektor, Vallaskolan i Södertälje

15:30

Eleverna har ordet!
Hör elevernas åsikt om fördelarna och nackdelarna med nya verktyg och it som pedagogiskt redskap.

15:45

Att utveckla skolan med it - en ledarskapsutmaning
"En dator per elev" är inte ett it-projekt utan ett förändringsprojekt. Eftersom förändringarna är genomgripande måste också kommuner/skolhuvudmän ta ansvar för resultatet, det går inte att bara beställa det. Men vad ska man göra, och vem ska göra det? Åke Grönlund diskuterar fem utvecklingsområden - digital literacy, lärraresurser, digital lärmiljö, ekonomi och ledarskap.

Åke Grönlund, professor, Örebro universitet

16:15

Jörgen Lindqvist, chefredaktör på Computer Sweden och Bo Nordlin, chefredaktör på Upphandling24, summerar dagen

16:25

Mingel med förfriskningar!

18:00

Tack för dagen och välkommen nästa år!

Tack till alla partners!

Tieto

Tieto är det ledande IT-tjänstföretaget i norra Europa och erbjuder IT- och produktutvecklingstjänster. Våra specialiserade IT-lösningar och tjänster ger, tillsammans med en stark plattform av tekniska lösningar, en konkret affärsnytta för våra lokala och globala kunder.

DigiExam

DigiExam tar kunskapsuppföljningar och formativ bedömning in i den digitala eran. Med hjälp av ett enkelt, kostnadseffektivt och fusksäkert program frigörs ofantligt med tid för både lärare och elever.

Vad är DigiExam?

  • Digitala prov och kunskapsuppföljningar
  • Drift- och fusksäkert (helt offline-stöd)
  • Tidseffektivt och enkelt att använda
  • Gör de nationella proven digitalt

DigiExam gör att digitala prov aldrig varit enklare. Med DigiExam behöver ni aldrig oroa er för oläsliga handstilar, borttappade papper eller kopierade svar. Med några enkla knapptryck kan lärare skapa sina prov i en digital miljö och samarbeta med sina kollegor. Eleverna kan sedan skriva provet från sin egen laptop.

Swedish Film

Film och Skola
Äntligen är det lätt att använda film som läromedel!
Vi erbjuder en helhetslösning med drygt 1700 spelfilmer och utbildningsfilmer att strömma direkt i klassrummet. Med driftsäker teknik  som vi har fått beröm för.
Tänk att ha bredd och kvalitet, bara ett knapptryck bort, och slippa upphovsrättskrångel. Ambitiösa handledningar finns till alla utbildningsfilmer och till utvalda spelfilmer.

Kom till vår monter på It i skolan! Där berättar vi om vårt moderbolag, Swedish Films, nya webbtjänst Film och Skola.

Kensington

Kensington har i 30 år levererat smarta, säkra och enkla lösningar för IT-utrustning. Produkter som är lätta att använda och som skyddar din utrustning, med dig i fokus.

Kensingtons breda utbud av ergonomiska lösningar ger dig en effektivare arbetsmiljö med smidiga presentationsverktyg, enkel användning och trygg förvaring av din mobila och stationära utrustning.
Smart. safe. simple.™

Dataföreningen

För att hänga med blir det allt viktigare att vara uppdaterad inom sitt yrkesområde! Dataföreningen är en aktiv och engagerande intresseorganisation för dig som vill öka din kunskap och skaffa nya värdefulla kontakter och få erfarenhetsutbyte med branschkollegor. Du har fri tillgång till hundratals nätverksträffar och reducerat inträde på olika aktiviteter såsom konferenser och seminarier.
Välkommen som medlem!

Gleerup

Gleerups är en av Sveriges ledande aktörer för framgångsrikt lärande. Utifrån en stark pedagogisk plattform och ett tydligt användarfokus vill vi bidra till att bygga världens bästa skola och högskola. Genom ett aktivt och nära samarbete med lärare, elever, skolledare och forskare utvecklar vi innovativa verktyg för framgångsrikt lärande.

Schoolsoft

SchoolSoft är en gemensam arena som både personal, elever och föräldrar känner igen sig i. Administration, dokumentation, dialog med hemmet samt ett pedagogiskt stöd samlas på en och samma plats. SchoolSoft används av förskolor, grundskolor, gymnasier samt Komvux, yrkeshögskolor och andra eftergymnasiala utbildningar.  Vi är marknadsledande för friskolor och finns i kommuner över hela landet.

MV-Nordic

Vår vision:

Vi inspireras av människor

– stora som små –

tillsammans skapar vi nya vägar

till kommunikation och lärande för alla.

MV-Nordic startade 1991 som Elevdata och är idag Sveriges största och bredaste leverantör av pedagogisk IT.
Bland våra säljare och vår supportpersonal har vi ett antal utbildade lärare och specialpedagoger med många års erfarenhet från skolans värld. Vi är därmed välbekanta med de utmaningar, möjligheter och svårigheter som finns inom skolsektorn.

MV-Nordic finns i hela Skandinavien och har verksamheter i Sverige, Danmark och Norge. Bland våra läromedel hittar du bland annat Läs- och skrivhjälpmedel som CD-ORD, IntoWords för iPad, webb, iPhone och Mac samt våra produkter från LEGO Education.

Välkomna till vår monter!

Med vänlig hälsning

MV-Nordic

Tänk Om

TÄNK OM är utbildningskonsulter för skolan och vägleder skolor i samband med införandet av digitala verktyg sedan 2009. TÄNK OM bidrar till modern systematisk kvalitetsutveckling.  Ett långsiktigt starkt samhälle behöver kreativa och handlingskraftiga medborgare. TÄNK OM  tar ansvar genom att bidra till utveckling som stimulerar ökad kreativitet, motivation och lärande.

TÄNK OM bidrar till utbildning där alla lyckas!

Sanoma utbildning

Av lärare – för lärare och elever

Sanoma Utbildning startade 1993. Sedan dess har vi arbetat med att producera både fysiska och digitala läromedel i allt från matematik, språk och samhällskunskap till historia, juridik och filosofi. Vi arbetar från förskolan, hela vägen upp till universitet och högskola.

Utmärkande för oss är vår förankring i klassrummen. Alla våra läromedelsförfattare är lärare, och nästan alla av våra anställda är tidigare lärare. Det har skapat ett arbetssätt där både pedagogik och innehåll i läromedlen är utvecklat och anpassat för att konkret underlätta lärares och elevers vardag.

Volov IT

Volvo IT är en kompetent och driftsäker leverantör av it tjänster. Med rötter i fordonsindustrin så levererar företaget idag it tjänster till flera större företag och organisationer. Några av våra kunder är Volvokoncernen, Volvo Car Corporation, SCA, Assa Abloy, Stockholm Stad och Skandia. Volvo IT är en global organisation och en del av Volvokoncernen.

WordFinder

I 25 år har WordFinder utvecklat marknadens absolut bästa och mest heltäckande lösningar för digitala lexikon och WordFinder finns nu på mer än 1 000 skolor.

Med ett abonnemang på WordFinder Skola får alla på skolan inte bara tillgång till Norstedts ledande ordböcker på engelska, franska, spanska och tyska, utan även fem enspråkiga svenska ordböcker. Dessutom ingår en grammatik- och textkontroll för engelska texten. Allt är tillgängligt i webbläsaren, i PC och Mac, och som app till mobil och surfplatta.

Vi kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar såväl till den enskilda skolan som hela kommuner.

InfoMentor

Vi arbetar med skolutveckling och är specialister på skolans processer, kommunikation och kvalitetsarbete. Vår nya, smarta och prisbelönta* lärplattform för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan stöttar elever, föräldrar, lärare och rektorer i skolvardagen.

Våra lösningar finns på skolor i mer än 100 svenska kommuner och drygt 60 kommuner har lärplattformen som standard på alla skolor. Förutom i Sverige finns vi också på Island, i Storbritannien, Tyskland och Schweiz.

*vi var bland annat finalist i BETT Awards januari 2015!

Acento

Acento Finance
Professionella hyreslösningar för teknologibaserad utrustning och tjänster.

Acento Finance erbjuder hyreslösningar med tillhörande värdeökande tjänster. Vår specialitet är lösningar inom teknologibaserad utrustning IT-technology, industritechnology och medical. Vi finns representerade i Norden och samarbetar globalt med ledande leverantörer inom IT. Våra kunder är medelstora och stora företag, landsting, kommuner, statliga verk och myndigheter.

Ett exempel på innovativ lösning som sparar tid, pengar och strul åt våra kunder är ADLM, Acento Device Lifecycle Management, www.adlm.se, som vi lanserade i Almedalen i somras tillsammans med IDG och Upphandling24.se. Våra kunder sparar mellan 10-20% genom smarta investeringar med rätt lösning som optimerar funktion, miljö och säkerhet över tid.

Acento Finance ingår i CHG-MERIDIAN koncernen, www.chg-meridian.com.

 

Pulsen Integration

Pulsen är ett av Sveriges större it-företag med 750 anställda och en omsättning på 1,8 miljarder kronor i koncernen.

I en värld där allt större vinster kan göras genom att utföra mer av verksamheten virtuellt, ökar betydelsen av den mänskliga dimensionen. Ju större teknisk komplexitet, desto större behov av trygghet i drift och tillförlitlighet.

På Pulsen sätter vi stort värde vid saker som ett handslag och ett löfte. I en snabbföränderlig värld med hård konkurrens är förmågan att kunna leverera helt avgörande.

Vi levererar det vi lovar.

Inrego

Inrego är specialiserat på återanvändning av IT-utrustning. Vi säljer och hyr ut kvalitetssäkrade proffsdatorer och andra IT-produkter – alltid med garanti, service och support. Bara i år har vi hjälpt över 500 skolor att halvera sina sin IT-kostnader och bidra till en bättre miljö.

Inrego grundades 1995, omsätter ca 200 miljoner kronor och är utsett till Utmärkt Hållbar Leverantör 2013 av Miljöstyrningsrådet.

Välkommen till oss på IT i Skolan så berättar vi mer.

 

Lärarförbundet

Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund för lärare av alla kategorier. Alla lärare och skolledare har en gemensam utgångspunkt i sitt yrke – det pedagogiska uppdraget.  Vi vill skapa den bästa skolan för varje elev. Vi vill ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att lära och utvecklas. Hur vi lyckas hänger inte bara på pedagogisk skicklighet utan också på våra villkor i arbetet och möjligheterna till utveckling.

Kontakta oss

Christine Karlsson
Projektledare
Upphandling24
Telefon: 08 453 60 54

André Kisch
Försäljningschef
Computer Sweden
Telefon: 08 453 61 42

Lena Klaesson
Försäljningschef
Upphandling24
Telefon: 08 453 60 53

Dagens arrangörer

Upphandling24 är den ledande mediekanalen i Sverige för offentliga upphandlare

Offentliga sektorn är en målgrupp som upphandlar varor och tjänster för över 600 miljarder kronor varje år. Dessutom vänder sig Upphandling24 till leverantörer som aktivt arbetar med offentlig sektor som kund.
Upphandling24 servar sin målgrupp med papperstidning, webb, nyhetsbrev och konferenser.

Computer Sweden är nyhetskanalen för Sveriges it-beslutsfattare

Computer Sweden är i särklass störst i Sverige när det gäller nyheter, analyser och expertråd kring it, innovationer och affärer. Utöver event finns Computer Sweden som tidning, sajt, nyhetsbrev, podcast och mobilt.

 
uh24_cs_logo