Vassa seminarier om hur modern teknik bäst kan användas för att effektivisera, demokratisera & utveckla Sverige

En modernare skola och undervisning och en säkrare vårdsektor, en bibehållen personlig integritet hand i hand med en digitaliserad välfärd och en jämställd bransch som tar till vara diversifierad kompetens – hur kan vi komma dit?

För tredje året i rad samlar Computer Sweden experter och talespersoner till ett forum för diskussion och debatt i Almedalen. Under en heldag håller vi och våra inbjudna partner en rad seminarier där vi sätter brännheta it-frågor i fokus.

Måndagen den 30 juni öppnar vi dörrarna för dig på Gotlands Museum. Kom och delta i samtalet om morgondagens samhälle.

Program

9:00

Kan vi få en jämställd it-bransch snabbare?

It-branschen är en av de mest eftersatta ur ett jämställdhetsperspektiv. Redan på tekniska utbildningar är männen överlägset fler, men i bolagsledningar och -styrelser är det ännu skevare. Vilka krafttag krävs för att kvinnorna ska få mer makt, fler möjligheter och roligare på jobbet?

Det pågår flera förändringsarbeten i branschen för att komma till bukt med den ojämna könsfördelningen, och för att ta till vara de kompetenser och diversifierade synsätt som går förlorade i dagsläget. Men frågan är vilken skillnad dessa initiativ gör och om kraftigare åtgärder behövs för att skapa ett mer jämlikt arbetsliv. Vi bjuder in branschen, experter och opinionsbildare för att diskutera vägen till jämställdhet i en sektor där siffrorna på vissa håll är hisnande.

Branschpanel, deltagare:
> Kjell Ahlzén, vd, HP Sverige
> Camilla Sundström, Senior Partner & Founder, Wishmaker
> Helena Norrman, kommunikationschef, Ericsson
> Staffan Hanstorp, ordförande IT&Telekomföretagen tillika vd Addnode Group

Tyckarpanel, deltagare:
> Marcin de Kaminski, policyexpert, Sida
> Jonas Ryberg, journalist, Computer Sweden
> Anna Stenberg, vd, Women Executive Search (WES)

> Moderator, Magnus Höij
Arrangör: Computer Sweden & IT&Telekomföretagen

Film från presentationen

10:00

Skolans digitalisering en jämlikhetsfråga. Vem får del av möjligheterna?

Intel kommer att hålla ett seminarium kring temat jämlikhet inom digitaliseringen.

Den svenska skolan ska utjämna livschanser och skapa jämlika förutsättningar, så att alla barn får samma chans till en god utbildning. Hur påverkas jämlikheten och jämställdheten när skolan digitaliseras? Intel har bjudit in en namnkunnig panel för att diskutera jämlikhet och jämställdhet i skolan idag och i framtiden. Efter seminariet fortsätter vi diskussionen med kaffe och bulle.

Medverkande:
> Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning (m)
> Jabar Amin, skolpolitisk talesperson (mp)
> Ebba Östlin, ordförande utbildningsnämnden i Botkyrka (s)
> Bertil Östberg, statssekreterare till utbildningsministern
> Jan Gulliksen, ordförande Digitaliseringskommissionen
> Carl-Daniel Norenberg, chef för skolfrågor, Intel Norden

Arrangör: Intel

Film från presentationen

11:00

En effektivare offentlig sektor: varför halkar stat och landsting efter kommunerna?

För chefer och controllers i offentlig sektor hör styrningen till det som kan bidra mest till effektivitet och kvalitet. Att IT stödet är viktigt för styrningen är nog de flesta överens om. Många skulle dessutom säga att offentlig sektor har en del att lära av näringslivet. Men bilden är mer komplex än så. Dels har många aktörer inom offentlig sektor kommit längre än de flesta företag, dels finns stora skillnader inom offentliga Sverige. Till exempel har många kommuner kommit avsevärt längre än stat och landsting vad gäller IT för sin verksamhetsstyrning. Det finns alltså mycket att lära av kommunerna. Men hur har det blivit så, och vilka lärdomar finns att dra för stat och landsting? Hypergene visar hur hela den offentliga sektorn skulle kunna bli bättre.

Föredragshållare är David Hallgren, strategikonsult på Hypergene och med lång erfarenhet från bland annat Regeringskansliet.

OBS: vi bjuder på enklare lunch.
Arrangör: Hypergene

Film från presentationen

12:00

Förändrar it synen på undervisning?

Klassisk katederundervisning och läraren som auktoritet och allvetande är historia. Men är det den traditionella synen på hur ett klassrum ska fungera som bromsar it-användningen i skolan?

Införandet av it i skolan går långsamt, och problemet är sällan själva implementeringen utan snarare pedagogiken och användningen av tekniken i klassrummen. Samtidigt spelar skolan en viktig roll i att förbereda eleverna för det arbetsliv som väntar dem. Frågan är om inte synen på undervisning, samarbete och lärarens roll behöver ändras innan en riktig it-revolution kommer till skott i skolan? Vi debatterar stoppklossar, politiskt motstånd och lösningar på framtidens kunskapsinhämtning och lärande tillsammans med it-experter, opinionsbildare och representanter från skolväsendet.

Medverkande:
> Cecilia Dalman Eek, riksdagsledamot (S) för Göteborg i Utbildningsutskottet
> Christine Johnson, utbildningsdirektör, IT-gymnasiet och NTI-gymnasiet
> Eva-Lis Sirén, förbundsordförande, Lärarförbundet
> Jan Gulliksen, ordförande, Digitaliseringskommissionen
> Lars Wiigh, affärsutvecklingschef offentlig sektor, IBM Nordic

> Moderator, Eva Melin
Arrangör: Computer Sweden & IT&Telekomföretagen

Film från presentationen

13:00

Hur kan Sverige bli ett föredöme inom strategisk hållbarhetsutveckling?

Hållbarhet och CSR är idag betydande faktorer inom affärsvärlden, där globala försörjningskedjor och exportvägar kräver mycket mer övervakning och hantering än en pliktsida i årsredovisningen.  Bortom reaktiv riskhantering innebär hållbarhet även nya sätt för företag att skapa värde och konkurrensfördelar; att systematisera och integrera processer som exportkontroll, materialspårbarhet och kvalitetssäkring i företagets affärsplan. Det är inom detta växande område som IT blir en avgörande faktor som mycket väl kan utgöra skillnaden mellan röda och svarta siffror. Vilka är företagens affärsstrategier för hållbarhet och kan Sverige vara ett föregångsland i denna utveckling? Hur ser framtidens hållbarhetsrapportering ut? Hur kan dagens affärssystem stödja CSR-rapporteringen som en värdeskapande affärsprocess? Dessa är bara några av de frågeställningar som vår panel av experter kommer att diskutera.

Medverkande:
> Glenn Arnesen, vd, IFS Scandinavia
> Markus Ekelund, vd, 2050
> Erik Hedén, vd, Sustainable Brand Insight
> Fredrik Franke, ansvarig för hållbarhetsrådgivning, PwC
> Catja Appelros, hållbarhetschef, E.ON Sverige

Arrangör: IFS

Film från presentationen

14:00

Sveriges tuffaste jobb – rektors ansvar för it i skolan

Lyckade satsningar på it i skolan har idag en tydlig koppling till engagemanget bland rektorer och skolledare. I de fall där engagemanget och kompetensen finns, skapas också de positiva resultaten. Hur ska vi se till att inte bara vissa utan alla skolor lyckas med sina satsningar på it i skolan? Vad kan lärar- och rektorsutbildningarna bidra med? Hur kan kommunerna skapa rätt förutsättningar för skolorna? Vilka krav ställs på rektorerna?

I ett samtal med Åke Grönlund, professor vid Örebro universitet reder vi ut vad som krävs för att lyckas med it i skolan. Medverkar gör även moderator Ante Runnquist, RAU (Rektorsakademin Utveckling), Katarina Björk, rektor på Rodengymnasiet i Norrtälje och Örjan Johansson, chef på Atea Skola.

#itiskolan
Arrangör: Atea

Film från presentationen

15:00

MITT i vården - it placerar patienten i centrum

För 10 år sen hade vi knappt internet, om 10 år har vi en ökad åldrande befolkning. Det är nu det finns en möjlighet till handling och förberedelse. Och det är nu vi måste agera och inte reagera. Med moderna it lösningar kan patienten bli en resurs i sin egen vård och en del av lösningen, inte problemet. Moderator är Joakim Kellner, PA-chef på Geelmuyden Kiese, tidigare politisk sakkunnig på bland annat Socialdepartementet och Finansdepartementet.

Medverkande:
> Joakim Kellner, moderator, Geelmuyden Kiese
> Guy Lööv, ombudsman omsorg & inflytandefrågor, PRO
> David Liljequist, förbundsombudsman med ansvar för e-hälsofrågor, Vårdförbundet
> Sara Lei, SYLF
> Björn Myrvold, vd, Tieto Health Care & Welfare
> Roland Granlund, vd, Tieto Health Care & Welfare

Arrangör: Tieto

Film från presentationen

16:00

Morgondagens vård och omsorg – kommer it att användas?

Välfärdens centrala kärna är vård och omsorg. Men i den sektorn är det oerhört trögt att få en spridning av it-tjänster, så kallad välfärdsteknologi. Sektorn investerar oerhört blygsamt i it och det finns heller ingen tydlig strategi för hur morgondagens vård och omsorg ska fungera i praktiken.

Förutom att sektorn, inte minst omsorgen, investerar oerhört blygsamt i it, finns det heller ingen tydlig strategi för hur morgondagens vård och omsorg ska fungera i praktiken med avseende på it-användning. Detta trots att vården och omsorgen kostar samhället hundratals miljarder, är personalintensiva med stora rekryteringsproblem i framtiden och att det finns en strävan om att allt fler ska kunna få vård och omsorg i hemmet. Under seminariet kommer detta att diskuteras mot bakgrund av en förstudie som SKL och IT&Telekomföretagen tagit fram med stöd från Vinnova. Förstudien ligger som grund för en ansökan om ett längre utvecklingsprogram med syftet att identifiera hinder, möjligheter och utmaningar, samt att utarbeta åtgärder för att (minst) halvera tiden från produkt till bred användning av välfärdsteknologi inom kommunerna och landstingens verksamhetsområden.

Medverkande:
> Mikael von Otter, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen
> Per Mosseby, direktör avdelningen för digitalisering, SKL
> Anders Lundkvist, projektledare, Stairway PR
> Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen
> Håkan Petersson, Senior Vice President, Capgemini
> David Liljequist, förbundsombudsman med ansvar för e-hälsofrågor, Vårdförbundet
> Eva Sahlén, direktör, Västerås stad
> Martin Andréasson, ordförande, Inera
> Isabella Scandurra, Chief Science Officer, APRI

> Magnus Höij, moderator, Computer Sweden
Arrangör: Computer Sweden & IT&Telekomföretagen

Film från presentationen

17:00

Mellan kl 17 och 19 bjuder vi på Almedalens hetaste it-mingel med musik, dryck, snacks och nätverkande. Dessutom utmanar vi it-talespersonerna från (S) och (M), Anders Ygeman och Eliza Roszkowska Öberg, att manifestera sin it-politik i låtar. Det får du inte missa!

It-dagens mingel är sponsrat av Tieto

19:00

Dagen avslutas

Dagens talare (uppdateras löpande)

Mingel

It-dagens mingel är tyvärr fullbokat. Välkommen åter nästa år!

It-dagen arrangeras den 30 juni på Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby

Vi startar dagens seminarier kl 08:00 och avslutar dagen med ett mingel som pågår från kl 17:00 till kl 19:00 – välkommen!

Kontakta oss

Anna Nilsson, eventansvarig.
Ansvarig för marknadsföring och besökare.
Telefon: 08 453 61 11

Eva Melin, eventredaktör.
Ansvarig för innehåll och agenda.
Telefon: 08 453 60 56

André Kisch, försäljningschef.
Ansvarig för sponsorskap.
Telefon: 08 453 61 42

Dagens partner

Hypergene

IFS

Tieto

Tieto är det ledande IT-tjänstföretaget i norra Europa och erbjuder IT- och produktutvecklingstjänster. Våra specialiserade IT-lösningar och tjänster ger, tillsammans med en stark plattform av tekniska lösningar, en konkret affärsnytta för våra lokala och globala kunder.

Intel

Atea