9 juni 2021 · Kostnadsfritt · 100 % digitalt

Fullbokat

Årets viktigaste event – en dag om it-säkerhet

På IDG Security Day samlas beslutsfattare och specialistroller inom it-säkerhet för att diskutera både strategiska och mer konkreta säkerhetsfrågor. Den 9 juni ses vi digitalt, för ett interaktivt event med fokus på ny kunskap och erfarenhetsutbyte med erfarna it-säkerhetschefer och ledande experter som talare.

Det här är ett måste-event för dig som är CISO, CSO, CIO eller liknande, där du får höra mer om de senaste hotbilderna och får ta del av råd och andras erfarenheter kring säkerhetsstrategier och skydd.

Under dagen kommer vi att ta upp brännande frågor som:

  • Aktuella hotbilder och hotaktörer
  • Lita inte på någon – Zero Trust på allas läppar
  • Efter Solarwinds: vad behöver vi veta om supply chain-attacker?
  • Utveckla säkert – så lyckas du med devsecops
  • Säkerhet i framtidens hybrida kontorsmiljö
  • Exchange-attackerna: vilka lärdomar kan vi dra?
  • Dataskydd och integritet ur ett it-säkerhetsperspektiv

IDG Security Day 2021 är ett 100 % digitalt heldagsevent. Deltagandet är kostnadsfritt.

Jag vill delta på IDG Security Day 2021!

IDG Security Day är ett kostnadsfritt, digitalt invite-only-event för dig som är CSO, CISO, CIO eller har en liknande roll på ett slutkundsföretag. Är du intresserad av att delta, skickar du en intresseanmälan via formuläret nedan, därefter återkommer vi inom kort. Antalet platser är begränsat.

Bland talarna

Program

08.00-08.25 Parallella morgonseminarier

2021’s cyber attacks are coming in a number of ways: 33% through email, 30% via the web, and 23% in software vulnerabilities. And, one-fifth of IT managers say they didn’t know how their networks were compromised. Today’s cyber threats require IT leaders to think differently and move on from legacy backup and antivirus solutions to modern next-generation solutions.

Learn more about how to:

• Play the best defence to protect your backups and recover faster
• Avoid downtime and data loss from ransomware and other attacks
• Save time in training and operation through integration and automation and
• Stay ahead with next-gen cybersecurity.

Candid Wüest, VP Cyber Protection Research, Acronis

08.00-08.25 Parallella morgonseminarier

Integrating security into your application lifecycle is not easy. DevOps are accustomed to deploying applications with modern tool sets and most of the time, the security team cannot follow the DevOps guidelines. Join our session to see how NGINX, when part of the application lifecycle, can eliminate mistakes and reduce attacks and downtime with NGINX App Protect.

Matthieu Dierick, Solution Architect, F5 Networks

Dagens moderator inleder eventet.

Katarina Strömberg, eventchef, IDG

We rarely see anything these days that is hopeful or celebrates all that is really quite good about our communities, our country, and our world. Moreover, anything related to “security” is considered as a serious matter and people knowingly or unknowingly relate the consequences to the “fear” of being . Every single research paper or study material highlight the facts about the number of Cyber attacks and the impact due to this. All this is leading to making security as an act coming out of fear and the security experts are perceived to be the ones to be “feared”. How do we make security work for people and make people embrace security with optimism? Cybersecurity leaders and experts should not just enforce security but have the responsibility to engage with positivity to empower and motivate people to practice security. It’s about envisioning a future that we can all share, and even if it’s a stretch, it’s close enough that we can believe it’s possible. It’s hopeful, not fearful.

Lekshmi Nair Managing Principal, APAC at Synopsys Inc

Informationssäkerhet och teknik handlar inte bara om att säkra IT-system utan även om att säkra sin organisation och sin personal att växa och utvecklas mot framtidens krav på teknik samt att hänga med i en föränderlig bransch. Petra och Madelene delar här med sig av hur de arbetar med att attrahera, motivera och behålla teknikkompetens. De kommer även ta upp lite tips på hur man aktivt jobbar med att säkerställa att rekrytering görs brett och med mångfald och jämställdhet i beaktande, för att inte riskera att man som organisation missar talanger pga. för snäva rekryteringsramar.

Petra Klein, CISO Swedbank & Madelene Klingevik, Manager Digital Security, Swedbank

Passa på att chatta med branschkollegor och kolla in vad som händer i Expo-området.

The threat landscape in 2021 shows a significant increase in sophisticated attack vectors such as ransomware, phishing, supply-chain, SW vulnerabilities exploits and others. In this session we will cover some examples of these vectors, and explain how security solutions can stay ahead of the attackers and their ever-evolving tactics by using the power of AI.

Yaniv Shechtman Head of Product Management, Threat Prevention, Check Point

Cybersäkerhet handlar inte enbart om tekniska hot och säkerhetslösningar. Den mänskliga faktorn exploateras allt oftare i samband med cyberangrepp och informationsinhämtning. Metoder som infiltration, spionage och hot mot nyckelpersoner är vanligt förekommande inslag när hotaktörerna vill tillskansa sig åtkomst till IT-miljöer. Människan är den största sårbarheten.

Carolina Angelis har 20 års erfarenhet inom svensk underrättelsetjänst och är en av landets mest erkända experter inom Human Threat Intelligence. Carolina bjuder på en spännande session som ger dig en unik inblick i de metoder som används för att bedriva underrättelseinhämtning, samt hur man bemöter och avvärjer hybrida hot.

 Carolina Angelis, Human Threat Intelligence Lead, Truesec

11.25-11.50 Parallella kunskapsspår

Genom att kombinera information om hotaktörer, TTPer, sårbarheter och malware i en kunskapsgraf kan vi skapa analyser som hjälper oss att identifiera command&control-infrastrukturer, knyta dem till angripare, och till och med upptäcka offer som angrips av dessa motståndare. Staffan Truvé, CTO och medgrundare av Recorded Future, presenterar en teknisk plattform för denna typ av analys och exempel på konkreta upptäckter gjorda med den.

Staffan Truvé, CTO and co-founder, Recorded Future

11.25-11.50 Parallella kunskapsspår

Vi gissar att många känner igen sig i upplevelsen när ungarna flyttar hemifrån. En analogi till när användare och applikationer inte längre finns skyddade i ”fågelboet”. Men har vi givit förutsättningarna för den tuffa världen utanför?

Applikationer SaaS-ifieras allt mer. Det finns krav från verksamheten på en flexibel it-arbetsplats med åtkomst till applikationer remote och från valfri enhet. IT behöver möjliggöra åtkomst till applikationer och data som numera ligger spridda över olika molnplattformar samtidigt som cyberhoten blir fler. Hur ska allt gå ihop?

Under denna session kommer vi diskutera problematiken, baserat på Gartners ramverk Secure Access Service Edge, SASE. Målet är att ni kan ta med er nya infallsvinklar för hur man kan arbeta strategiskt med nätverk och säkerhet anpassat för den värld vi lever i.

Nichlas Ströberg, Senior Systems Engineer, Citrix
Gustav Pamenius, App Delivery & Security Specialist, Citrix

11.25-11.50 Parallella kunskapsspår

I det rådande cyberhotlandskapet som karaktäriseras av både avancerade cyberattacker med låg signatur samt snabba automatiska aggresiva kampanjer så står det klart att klassiska statiska och ofta stuprörade säkerhetslösningar inte längre räcker. Organisationer måste i dagsläget anpassa sin säkerhetsstrategi  för att säkerställa att deras medarbetare och kritisk data är skyddad, oavsett vart dessa finns. Med autonom cyber AI som central förmåga kan dagens självlärande system identifiera och neutralisera säkerhetsincidenter inom sekunder, inte timmar.

Lyssna in till hur själv-lärande system i denna session:

• Detekterar, utreder och aktivt hanterar cyberhot.
• Skyddar hela er arbetsstyrika och er digital infrastructure.
• Försvar mot zeroday attacker och andra avancerade hot.

Christian Jonsson, Cyber Security Specialist, Darktrace

Passa på att chatta med branschkollegor och kolla in vad som händer i Expo-området.

Digital transformation, and especially cloud adoption, has accelerated due to the global pandemic. Faced with the need to support widespread remote working, enterprises have both enabled remote access to a broader set of computer systems in their data centres and moved applications to the public cloud. As this shift accelerates, resiliency planning has not kept pace, creating a resiliency gap. There are numerous reasons, but the key is that while enterprises have found the cloud to be an easy-to-adopt platform, they’ve found it much more difficult to adopt a platform for resiliency.

In this presentation, Peter will share insights from a recent study into ransomware resiliency, as well as recommendations on ways to close the resiliency gap.

Peter Grimmond, Vice President & International CTO, Veritas

Digitaliseringen förändrar vårt sätt att arbeta och kriminella hotaktörer anpassar sig till den nya verkligheten. Ransomwareattacker, datastölder och finansiella bedrägerier i mångmiljonklassen möjliggörs ofta av våra nya digitala plattformar. Inte sällan har klickandet på en enkel mejlbilaga varit startskottet för en allvarlig cyberincident.

Marcus Murray, grundare av Truesec, ger en unik insyn i hur dataintrången går till, hur man påverkas och vilka skyddsåtgärder som faktiskt fungerar. Vidare fortsätter utvecklingen i en takt som aldrig förr och du får en inblick i morgondagens hot och vad som krävs för att skapa trygghet i den framtid vi håller på att skapa. En spännande session för alla som arbetar i den digitala världen.

Marcus Murray, Cybersäkerhetsexpert och grundare av Truesec

13.40-14.05 Parallella kunskapsspår

• The key approaches to endpoint management, with real-time use cases.
• Is it possible to improve endpoint management, security, and EX while also reducing costs?
• Embracing a unified endpoint management and security strategy and its benefits.
• How can Zero-Trust help to bridge the gap between productivity and security?
• Leveraging endpoint telemetry for enhanced employee experience

Romanus Prabhu Raymond, Global Head of Ttechnical Support, Endpoint Management and Security, ManageEngine

13.40-14.05 Parallella kunskapsspår

Keeping Email secure and safe, not only when in the Mailbox, but also while sending it is an essential thing today. Adding on top the function that a mail only contains files that is allowed to be sent, gives a company that extra security that is needed to be sure that not only are your mails safe, but files in mails likewise. VIPRE offers any company the best of bread, when it comes to solutions on this Email Security, Safe sending and DLP solution for mails.

Andreas Ceccarello, Sales Manager Nordics, VIPRE
Torben Clemmensen, Presales Engineer, VIPRE / J2 Global Denmark
Steffen Friis, Product Manager, VIPRE / J2 Global Denmark

Passa på att chatta med branschkollegor och kolla in vad som händer i Expo-området.

14.35-15.00 Parallella kunskapsspår

Tjänster blir aldrig säkrare än hur de används av användaren. Ibland kan till och med ökade barriärer snarare skapa en mer osäker IT miljö. Med användaren och användarupplevelsen i fokus blir det lättare att både få nöjdare användare och högre säkerhet.

• Gör det enklare att vara säker med hjälp av smart design.
• Gör inga antaganden, utan läs på vad experterna säger.
• Genom att fokusera på användaren blir det lättare att få både nöjdare användare och högre säkerhet.

Henrik Thorvinger, Head of Product Design at Telavox

14.35-15.00 Parallella kunskapsspår

Med förväntan om på flexibla arbetsmiljöer och produktivitet ställs höga krav på en fungerande och säker datahantering. För att på ett säkert sätt utnyttja denna arbetsmiljöförändring behöver du SASE (Safe Access Service Edge), vilket ger en säkerhet i molnet som om användarna satt och jobbade i datacentret .

Men befintlig SASE-teknik är svårhanterlig samt skapar konflikter med användarnas förväntningar på integritet när de arbetar på distans. Det är först när du integrerar end-point-säkerhet med SASE som du kan skydda dina användare och dina data på ett sätt som respekterar personlig integritet.

• Från datacenter till molnet, erbjuder organisationer en komplex samling appar för att stödja flexibla arbetsmiljöer
• VPN möjliggör åtkomst men undergräver säkerheten
• Anställda använder enheter, programvara och nätverk som du inte kontrollerar fullt ut
• Anställda förväntar att deras personliga integritet respekteras
• Integrerad endpoint-to-cloud-säkerhet är avgörande för att skydda data och användare, samtidigt som man följer bestämmelserna och respekterar integriteten.

Fredrik von Sydow, Enterprise Manager – Nordics & Baltics, Lookout
Marius Rohart, Mobile Security Expert, Lookout

Företagens och myndigheternas informations- och transaktionsflöden är beroende av en fungerande och korrekt behandling av it och information, som möjliggör konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet. Utan ett väl fungerande, systematiskt, riskbaserat och integrerat it- och informationssäkerhetsarbete riskerar verksamheten att inte hantera informationen på ett ändamålsenligt sätt, vilket i sin tur får direkt påverkan på kunder, samarbetspartners, leverantörer, och till slut befolkningen och samhället.

Hur går man tillväga för att integrera informationssäkerheten i samtliga delar av verksamheten? Vad krävs för att upprätthålla en god it-och informationssäkerhet? Under denna session får du inblick i hur Skatteverket har arbetat med att förändra och förbättra arbetet med it- och informationssäkerhet, med lärdomar och konkreta exempel för att bättre integrera säkerhetsarbetet i den övriga verksamheten.

Josefine Östfeldt, IT-säkerhetschef på Skatteverket

Tio konkreta, värdefulla tips som kommer hjälpa dig när det snart är dags att planera och sätta budget för 2022.

Åsa Schwarz, Head of Business Development at Knowit Cybersecurity & Law

Vi sammanfattar och avslutar IDG Security Day 2021.

Vill du få löpande information om Computer Swedens event?

Lämna din mejladress för nyheter om programmet och erbjudanden

Är du intresserad av att tala på IDG Security Day? Mejla katarina.stromberg@idg.se och berätta vad du vill prata om.

Eller är du intresserad av våra partnerpaket? Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna!

Bli partner

Partners

Recorded Future

Citrix Systems Sweden

Citrix grundades på en central princip: att se till att världens appar och data är säkra och lätta att komma åt. Var som helst. När som helst. Och på alla enheter eller nätverk.

Vi påbörjade detta för 30 år sedan när vi lanserade fjärråtkomst. Och vi har aldrig ångrat oss.

Vi har alltid tyckt att teknik bör befria oss. Låta organisationer flytta fram gränserna för produktivitet och innovation. Ge människor möjlighet att arbeta var som helst och när som helst. Skänka sinnesro till IT eftersom viktiga system alltid är tillgängliga och säkra.

Det är därför vi på Citrix strävar efter en värld där varje människa, varje organisation och allting hör ihop. En plats där all verksamhet är digital verksamhet. Där organisationer överallt använder molnet, mobila- och Big Data för att uppfinna nya affärsmodeller och tänka nytt om hur vi arbetar och lever. En värld där våra kunder kan göra det omöjliga möjligt.

Kort sagt är vårt mål att göra tekniken till en befriare. Igen.

Check Point

Inuit

Lookout

Darktrace

F5 Networks

Veritas

Acronis

Telavox

Vipre

Truesec

Vill du få löpande information om Computer Swedens event?

Lämna din mejladress för nyheter om programmet och erbjudanden

Kommande event från Computer Sweden

Kontakta oss

Katarina Strömberg
Eventchef
0708-884 266
katarina.stromberg@idg.se

Felicia Steen
Projektledare
0735-982 220
felicia.steen@idg.se