Så bryter vi dödläget – innovation och möjligheter med molnet

KOSTNADSFRITT WEBINAR · 16 JUNI 2021 KL 9.00–10.00

Säkra din plats

Välkommen till ett interaktivt event som ger nya perspektiv på molntjänster.

Ta del av den pågående diskussionen om digital suveränitet, om säker överföring av data och hur vi skapar den bästa möjligheten för innovation och utveckling samtidigt som vi har hög säkerhet.

Covid-pandemin har ökat många organisationers digitala mognad och påskyndat digitaliseringen. Molntjänster i offentlig och privat verksamhet innebär stora effektiviseringsmöjligheter, samtidigt riskerar otydlighet i regelverk att sätta käppar i hjulet.

Schrems II, Cloud Act, IT-driftsutredningen, ett statligt eller europeiskt moln samt den pågående diskussionen om digital suveränitet är frågor som skapat ett dödläge.

Hur ser användarbehoven ut och hur kan de bäst mötas?

Vi kommer bland annat att prata om:

  • Säkerhet och molntjänster.
  • Teknikskiften och hur de påverkar företag, marknader och regleringar.
  • Användarperspektivet och molntjänster.
  • Att överföra känsliga data – hur fungerar molnet då?
  • Vad molntjänster och regelverket innebär för offentliga och privata aktörer.
  • Vilka faror respektive möjligheter som finns för offentliga aktörer att använda molntjänster?
  • Alternativen till molntjänster.

Det är här ett event för dig som jobbar inom en verksamhet som står inför valet mellan molntjänster och andra lösningar, eller som redan använder molntjänster. 

Du möter bland andra:

Fredrik Blix, universitetslektor i Cybersäkerhet vid Stockholms universitet, som kommer att lyfta säkerhetsfrågor när valet står mellan molntjänster och traditionell arkitektur.

Kristina Lundevall, digitaliseringschef i Stockholms Stad, om användarperspektivet när det gäller molntjänster i offentlig verksamhet.

Christian Sandström, biträdande professor i digital business vid Handelshögskolan i Jönköping, som talar om digitala teknikskiftens påverkan på företag, marknader och regleringar.

Martin Westin, co-founder och CPO på Trice Imaging, som ger perspektiv på potentialen i molntjänster för säker överföring av patientdata samt hur rådande läge påverkar företagets strategi och möjligheter att verka på olika marknader.

Magnus Aschan, techjournalist från Teknikministeriet och Warp Institute, är dagens moderator.

Passa på att ställa dina egna frågor och funderingar till experter och paneldeltagare – här finns rum för interaktivitet och diskussion!

Eventet är sponsrat av Amazon Web Services och genomförs av CIO Sweden/Computer Sweden/IDG tillsammans med AWS.

Agenda

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Mauris in aliquam sem fringilla.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Mauris in aliquam sem fringilla.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Mauris in aliquam sem fringilla.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Mauris in aliquam sem fringilla.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Mauris in aliquam sem fringilla.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Mauris in aliquam sem fringilla.

Du får lyssna till:

Kontakta oss

Katarina Strömberg
Event Manager
0708-884 266
katarina.stromberg@idg.se

Felicia Steen
Projektledare
0735-982 220
felicia.steen@idg.se