Framtidens digitala sjukvård – bit för bit

Välkommen till It i vården-dagen 2016 – mötesplatsen för diskussion, inspiration och kunskapsutbyte

I dag finns de tekniska förutsättningarna för att möta den strukturomvandling som sker digitalt men vad krävs för att ta tillvara på ehälsans möjligheter och få ut maximal nytta? Och vad behöver göras på nationell, regional och lokal nivå för att patienter och verksamhet ska kunna dra nytta av de nya digitala motorvägarna, tjänsterna och informationsutbudet?

Under en inspirerande heldag får du ta del av de digitala lösningarna som lyfter vården och får konkreta tips på hur du implementerar smidiga it-system för att få den digitala relationen mellan patient och vårdpersonal att fungera friktionsfritt.

Anmäl dig idag – spara 500 kr!

Möt några av dagens talare

Klicka på bilderna för att läsa mer. Talarlistan uppdateras löpande med nya namn.

Det här får du som deltagare:

En heldag fylld av inspiration och expertis om om morgondagens digitala lösningar
✓ Konkreta case på där it-lösningar har lyft vården
✓ Nätverka med över 400 branschkollegor, experter och leverantörer från hela landet
 Tillgång till samtliga presentationer och dokumentation från dagen 

08:30

Registreringen öppnar

 

Frukost serveras i utställningsytan

09:15

Välkommen till It i vården-dagen 2016

 

Moderator hälsar välkommen

09:20

IT är som ett pussel – man lägger kantbitarna först

 

Att arbeta med IT-system utan att ha klart för sig arbetsflöden och hur det egentligen går till i verksamheten är som att lägga pussel utan att veta motivet. Det tar onödigt lång tid och ”gör-om-och-gör-rätt”-perspektivet blir konstant återkommande. Försvaret är beroende av att få rätt person och rätt materiel till rätt plats i rätt tid – med högsta möjliga säkerhet. Delar av detta ansvar ligger hos Försvarets materialverk (FMV). Det kräver att FMV förstår försvarets behov och vad som är i fokus. Vad krävs för att hålla ett helhetstänk över livscykeln och utmaningen med IT-landskap som delas mellan flera aktörer? Hur skapar man ordning och reda för att ha en stadig plattform att förändra ifrån?

Rebecca Ihrfors, CIO, Försvarets materialverk, (FMV)

9:50

Så har Estland byggt upp en ledande infrastruktur inom e-hälsa
– 
Erfarenheter, utmaningar och möjligheter

 

Estland ligger i framkant i Europa vad gäller e-hälsa, Kulle Tärnov, verksamhetschef för ”Estonia connected health”, berättar om hur Estland har byggt upp en nationell infrastruktur inom e-hälsa och vilka utmaningar och möjligheter de har stött på under resans gång. I nuläget ligger fokus på att öppna upp e-hälsoarbetet för fler privata företag för att testa nya tjänster och kunna erbjuda vården och patienterna nya e-hälso- och m-hälsotjänster.

Külle Tärnov, Cluster Manager, Estonian Connected Health

10:30

Förmiddagsfika

 

Passa på att nätverka med branschkollegor, talare och partners över en kopp kaffe

11:00

Regeringens satsning på e-hälsa – från snack till verkstad i sjukvården

 

E-hälsa är ett prioriterat område för regeringen. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting har man tagit fram en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025. Visionen utgår från att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd, liksom delaktighet och att ta tillvara på enskildas resurser. Vilka handlingsplaner och insatser krävs för att nå denna vision? Hur ser processen ut framöver?

Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet

11:30

Nationell kraftsamling för rätt information på rätt plats i vårdkedjan

 

Regeringen har genom Vinnova finansierat Medtech4Health med 10,8 miljoner kronor för att genomföra ett projekt som rör digitalisering av vården. Projektet samlade representanter för svensk vård och omsorg, näringsliv och myndigheter för att ta fram ett gemensamt ramverk av internationella standarder för interoperabilitet inom vård och omsorg. Projektet avslutades i juni 2016 och en rapport presenterade det ramverk som man arbetat fram. Vinnova har därefter beslutat att finansiera ett fortsättningsprojekt där SKL, Swedish Medtech, Inera och eHälsomyndigheten tillsammans arbetar för att skapa förutsättningar för att implementera resultatet av projektet i vård och omsorg. Detta projekt löper fram till februari 2017. Hur fortskrider projektet? Vilka konkreta förändringar kan sjukvården förvänta sig? Vilka resultat kan vi se redan idag?

Anna Lefevre Skjöldenbrand, VD, Swedish Medtech

12:00

Partnerpresentation

 

Programpunkt presenteras inom kort

Tieto

12:25

Lunchpaus

 

Dags att fylla på på energinivån och nätverka med branschkollegor, talare och partners

13:25 - 14:35

Två parallella spår:

På scen i rum Mälarsalen

13:25 - 13:50

Presenteras inom kort

På scen i rum Nobelterassen

13:25 - 13:50

Presenteras inom kort

13:55 - 14:20

Patienten som medproducent vänder upp och ner på logiken i vårdens informationsförsörjning

 

Utvecklingen av vårdens arbetssätt innebär helt nya krav på att vårdens service ska erbjudas längs hela patientens resa i vården. Nu vänder vi upp och ner på logiken för vårdens informationsförsörjning. I stället för att logiken fokuseras på vården och dokumentation koncentrerar vi oss på patientens resa och roll som medproducent till ett bra vårdresultat.  Presentationen demonstrerar ett koncept för hur vården görs oberoende av vårdstrukturen och istället helt sker i dialog med patienten som samtidigt gör att båda parter lär sig av varandra. Utvecklingen av denna teknik bygger på  forskning vid Gustavsbergs vårdcentral omkring behandling av psykisk hälsa.

Casper Winsnes, Chorus, Martin Ingvar, överläkare, professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet

13:55 - 14:20

Sveriges första innovationscertifierade vårdenhet sätter fart på den digitala utvecklingen i vården

 

I samarbete med SLL Innovation har sektionen för högspecialiserad smärtrehabilitering och försäkringsmedicin vid rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken vid Danderyds sjukhus blivit Sveriges första innovationscertifierade vårdenhet. Certifieringen gör det smidigare för innovationsföretag att testa sina produkter inom området. Patienterna vid sektionen får möjlighet till att pröva nya metoder och ge förslag på idéer till innovationer som kan utveckla vården vidare. Även patientföreningarna är med i innovationsutvecklingen. Hittills har patienter bland annat fått träning med Virtual Reality-glasögon vid långvarig nacksmärta efter exempelvis whiplashskada.

Maria Glavare, Evado, Innovationsambassadörer

14:35

Eftermiddagsfika

 

 Passa på att nätverka med branschkollegor, talare och partners

15:10

Utdelning av It i vården-priset 2016

15:30

Paneldiskussion: Ta vara på digitaliseringens fulla kraft – det här måste vi göra

 

Göran Wallin, verksamhetschef, kirurgiska kliniken, Region Örebro län, vinnare av IT i vården-priset 2015, Annette Falkenroth, medicinsk informationsdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Magnus Larsson, chef för enheten för digital utveckling, Akademiska sjukhuset.
.

16:10

Strategiska vägval som ökar takten i sjukvårdens digitaliseringsarbete

 

Digitaliseringen i sjukvården är ett faktum. Men vad krävs för att driva på den digitala utvecklingen i sjukvården samtidigt som omvärlden redan har stort försprång med digitaliseringen? I dag handlar digitailseringen inte bara om kunskap utan om ett ständigt lärande. Men hur ökar vi hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar? Hur får vi digitaliseringen att bli en möjlighet istället för ett hot? Vad är nyckeln till framgång hos dem som redan lyckats?

Joakim Jardenberg, senior rådgivare, föreläsare, sociala medier-terapeut, utvecklingsledare, digitala lösningar, Sveriges Kommuner och Landsting

16:45

Aw-mingel

 

Dagen avrundas med ett trevligt mingel innehållande dryck, snacks och musik

Inspireras, diskutera och nätverka!

mingelbild
Munchenbryggeriet-1920x500

Plats: Münchenbryggeriet, Stockholm

It i vården-dagen 2016 arrangeras på Münchenbryggeriet, Mälarsalen, vid Söder Mälarstrand i Stockholm.
Du hittar lokalen här.

Partner

Tieto

Tieto är det ledande IT-tjänstföretaget i norra Europa och erbjuder IT- och produktutvecklingstjänster. Våra specialiserade IT-lösningar och tjänster ger, tillsammans med en stark plattform av tekniska lösningar, en konkret affärsnytta för våra lokala och globala kunder.

Intersystems

Intresserad av att bli partner? Kontakta oss för mer information här.

Arrangörer

CS_520x100
DM_320x100

Kontakta oss

Per Hånell
Innehållsansvarig
(programfrågor)
Telefon: 0735 – 58 75 62

Caroline Askheim
Projektledare
(praktiska frågor)
Telefon: 0762 – 75 67 10

Viktor Sandberg
Marknadsansvarig
(deltagarfrågor)
Telefon: 0722 – 24 49 85

Daniel Binett
Försäljningschef
(frågor om partnerskap)
Telefon: 0707 – 98 66 62